| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kesko i nya köpcentret i början av 2018

Äntligen kan utvidgningen av Grani köpcentrum börja och därmed får Kesko får sin efterlängtade butikslokal i början av 2018.

Vi träffar två nöjda herrar på parkeringsplatsen utanför köpcentret. Kontorshuset är rivet och besvärstiden för byggnadsnämndens beslut går ut 7.10 utan att anmärkningar tillsvidare inlämnats.

Keskos områdeschef i huvudstadsregionen, granibon Antti Palomäki visar oss var den 1800 kvadratmeter stora byggnaden kommer att breda ut sig över p-platsen.

– En varm ingång och ett varmt centrum, där alla trivs, är dagens melodi. Utanför butikerna ska det bli 100 parkeringsplatser och på taket 130. Kunderna har väntat på en butik i Grankulla, vi har fått mycket respons.

– Vi publicerar info om vår huvudentreprenör när besvärstiden löpt ut och börjar bygga direkt, säger VD:n för VVT Kiinteistösijoitus Jukka Lehtola.

Lehtola berättar att torget då blir en staketomgärdad byggnadsplats. Pålnings- och byggnadsarbetet börjar genast när byggområdet är i skick.

– Målet är att arbetet skulle vara färdigt i början av år 2018. Vi gör samtidigt ändringsarbetena i småbutikerna i det gamla köpcentret.

VVT:s Lehtola konstaterar att parkeringen kommer att försvåras under byggnadsskedet och beklagar att småföretagarna på Promenaden i värsta fall måste avbryta sin verksamhet. Vem det gäller och för hur länge är inte ännu klart.

– Positivt är dock att slutresultatet också för deras del blir ett välfungerande centrum med ett större kundantal för alla. Vi måste hålla slutresultatet i minnet; en skyddad gallerigång, en större helhet och ett varmt utrymme mellan det gamla och det nya!

Lehtola och Palomäki berömmer stadens ledning för gott samförstånd speciellt i förhandlingarnas slutskede.

– Alla är lättade och glada över att bitarna fallit på plats, konstaterar samarbetskumpanerna.

Småföretagarna längs Promenaden glädjer sig över att köpcentret nu blir modernare och större men får en besvärlig sits under de fjorton månaderna som bygget beräknas ta.

I det här skedet verkar det som om MOMS och Ihana Kukkanen i olika ändor av Promenaden kan fortsätta som förut. För de andra företagarna letar man nu efter lösningar.

De flesta företagare som KaunisGrani talar med tänker absolut stanna i Grani, men alla är oroliga över den oordning som byggnadsarbetet förorsakar i över ett år. Några har nyligen investerat i nya, större utrymmen och bristen på parkeringsplatser, fritt gångutrymme och byggarbetsplatsen oroar.

Det går framåt också med det sista bostadshuset i centrum, Tribuuni.

– Förhandsmarknadsföringen är i full gång och vi lämnar in ansökan om bygglov under de närmaste dagarna berättar enhetschefen för Bonava Jyri Raunio. Vi tror att vi kan börja bygga ännu i år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *