| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Valitus viivästyttänee keskustan valmistumista

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin valitus Kauppakeskus Granin peruskorjauksen ja laajennuksen rakennusluvista johtaa todennäköisesti siihen, ettei keskusta valmistu alkuvuonna 2018, kuten suunniteltu.

Osuuskauppa valitti Helsingin hallinto-oikeuteen puutteellisista paikoitusjärjestelyistä päivää ennen valitusajan umpeutumista 7.10.

Kiinteistö Granin kauppakeskuksen omistaja VVT Kiinteistösijoitus, Kesko, kauppakeskuksen pienyrittäjät ja Kauniaislaiset ovat todella tuohtuneita. Kaikki toivovat, että rakentaminen olisi voinut alkaa mahdollisimman nopeasti, jotta keskusta valmistuisi alkuvuonna 2018.

Nyt kaupunki laatii vastineen Helsingin Hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, HHO käsittelee sen ja antaa ratkaisun. Ratkaisu voi olla, että HHO joko hylkää valituksen tai määrää rakennusluvan uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisusta on mahdollisesti valitusoikeus edelleen Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, tai sitten valitusoikeutta pitää erikseen anoa.

Edellisen rakennuslupavalituksen käsittelyaika oli 7 kk (valitus hylättiin). Siitä ratkaisusta ei valitettu eteenpäin.

Mitä tahot tuumivat?

Kaunis Grani pyysi Kauniaisten kaupungilta, Keskolta, VVT Kiinteistösijoitukselta ja Varuboden-Oslalta kommenttia. Olkaapa hyvät:

Kauniaisten kaupunki

Aloitamme yhdyskuntatoimen johtajasta Marianna Harjusta.

”Kaupunki valmistelee virallisen lausunnon huolellisesti saatuaan Helsingin Hallinto-oikeudesta lausuntopyynnön. Tässä vaiheessa voidaan todeta seuraavaa:

Keskusta-alueella on voimassa oleva asemakaava, jonka taustaselvityksissä on huolellisesti tutkittu alueen pysäköintitarpeet ja –järjestelyt. Näihin kaavamääräyksiin ei ole haettu eikä siis myöskään myönnetty poikkeamisoikeutta.

Ilmoitus


Ilmoitus

Liikerakennusoikeuden velvoittava pysäköintinormi edellyttää toteutettavaksi 1 autopaikan 45 rakennettavaa kerrosalaneliömetriä kohden, mikä on enemmän kuin yleinen käytäntö on lähialueen kauppakeskushankkeissa.

Rakennuslupakäsittelyssä on huolellisesti tutkittu luvan myöntämisen edellytykset ja ne ovat täyttyneet.

Keskusta-alueen yleissuunnitelmassa, joka pohjautuu voimassa olevaan asemakaavaan, on suunniteltu alueen liikennejärjestelyt kattavasti nimenomaan tähdäten valmiiksi rakennettuun keskusta-alueeseen. Joidenkin yksittäisten paikkojen sijainti muuttuu rakennusten sijoittelun muututtua, mutta niiden määrä ei vähene eikä perusratkaisuun ole muutostarvetta.

Tyytymättömyys keskustan liikennejärjestelyiden toimivuuteen ja autopaikkojen riittävyyteen aiheutuu paljolti siitä, että alueen toteutus on vielä kesken. Nykytilanteeseen nähden keskustan autopaikkamäärät lisääntyvät merkittävästi uusien rakennushankkeiden myötä. Valmistuminen mahdollistaa myös nykyistä toimivamman pysäköinnin valvonnan.

Keskustan valmistumista on saatu odottaa aivan liian kauan, ja on todella valitettavaa, mikäli keskeneräisyys edelleen pitkittyy.

Valitettavaa on myös, että kaupunkiin ei ole otettu yhteyttä aiemmin tästä asiasta millään tavalla, jotta valitukseen sisältyvät väärinkäsitykset olisivat olleet oikaistavissa.”

VVT Kiinteistösijoituksen toimitusjohtaja Jukka Lehtola:

”Rakennusluvasta tehty valitus on suuri pettymys. Laajennushankkeen eteen on tehty valtavasti työtä ja käytetty runsaasti aikaa. Tavoitteenamme on luoda modernit, toimivat ja monipuoliset puitteet palveluiden lisäämiseksi Kauniaisiin. Valituksen vaikutusta hankkeen aikatauluun on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Toki huolenaiheena on sekin, että pahimmassa tapauksessa laajennushanke jää toteutumatta.”

Keskon aluejohtaja Antti Palomäki kommentoi asiaa lyhyesti näin:

”Olemme vuosia yrittäneet saada Kauniaisiin tavallista parempaa K-supermarkettia ja pahoittelemme kovasti, että hanke viivästyy tämän valituksen vuoksi. Toivon Kauniaisten kaupungin johdolta roolia tämän solmun avaamiseksi asukkaita tyydyttävällä tavalla.”

Varuboden-Oslan toimitusjohtaja Hannu Krook, miksi valitus ja kuka sen on tehnyt?

Varuboden-Osla on huolissaan Kauniaisten kauppakeskusalueen käyttöturvallisuudesta ja toimivuudesta. Rakennuslupapäätösten liitemateriaaleissa on liikennejärjestelysuunnitelma vuodelta 2008, jolloin alueen ainoa päivittäistavaratoimija oli Valintatalo. Varuboden-Oslan S-market on toiminut alueella vuodesta 2010. Pelkästään S-marketissa asioi nykyään vuositasolla noin 750 000 asiakasta.

Asiakasomistajiemme suurin asioinnin este tai tyytymättömyyden aihe on ollut liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, jotka koetaan jo nykyisillä liikennemäärillä vaarallisiksi ja hankaliksi.

Alueen kaikki toimijat, mukaan lukien kauppakeskuksen laajennuksen mukanaan tuomat uudet yritykset kärsivät siitä, jos liikenne ja pysäköinti eivät toimi. Laajennuksen jälkeen on odotettavissa, että asiakasmäärät kauppakeskuksessa jopa tuplaantuvat, joten vuoden 2008 liikennejärjestelysuunnitelmat on tuotava nykyaikaan.

Alueella on jo nykyisellään liian vähän parkkipaikkoja ja valitettavasti niistäkin osaa käytetään pitkäaikaispysäköintiin, jolloin ne eivät palvele kauppakeskuksen asiakkaita. Haluamme, että asioinnin sujuvuuden ratkaisemiseksi pysäköintijärjestelyt tarkastellaan asiakaslähtöisesti siten, että ne parhaiten palvelisivat kauniaislaisten tarpeita.

Pysäköintipaikkojen tulee olla nykyistä käyttöturvallisempia sekä asiakkaiden näkökulmasta helpommin saavutettavissa.

Nykyinen kattoparkki koetaan hankalaksi ja vaaralliseksi. Nyt tehdyssä suunnitelmassa myös laajennusosan kattoparkkiin ajetaan sisään ja ulos olemassa olevan ajorampin kautta. Kattoparkkiin ajettaessa ja sieltä poistuttaessa joudutaan ylittämään kevyen liikenteen väylä eikä näkyvyys/esteettömyys rampilta ole optimaalinen. Lisäksi ajorampilla kahden eri suuntaan ajavan kohtaaminen on hankalaa ja uudessa tilanteessa pysäköintipaikkojen määrää katolla ollaan tuplaamassa, mikä lisää merkittävästi kohtaamisliikennettäkin.

Koska alueelle ei ole tehty minkäänlaista käyttöturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta huomioivaa liikennejärjestelysuunnitelmaa rakennusvaiheen ajaksi tai rakennuksen valmistuttua pysyväisjärjestelylle, olemme esittäneet, että alueen kaikki toimijat olisivat mukana suunnittelemassa toimivan ja käyttöturvallisen liikenne- ja pysäköintijärjestelyn Kauniaisten kauppakeskuksen alueelle.”

Asiakkaat ovat netissä kovin tuohtuneita ja uhkaavat boikotoida Granin S-Markettia. Oletko huolissasi?

Asiakkailla on oikeus kertoa mielipiteensä.

Pyrimme pitämään myymälämme palvelun ja tarjonnan hyvässä kunnossa myös jatkossa ja toivomme, että pystymme siten omalta osaltamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin.

Yleisesti toteamme vain sen, että monesti ihmiset vetävät asioista johtopäätöksiä tutustumatta itse asioihin.

Muuta, mitä haluaisit tässä yhteydessä sanoa?

Kirjoituksissa on kritisoitu Varuboden-Oslaa siitä, että yritämme valituksella estää kilpailijan tulemisen Kauniaisten kauppakeskukseen.

Olemme lähes kaikilla paikkakunnilla toimialueellamme rinta rinnan kilpailijoidemme kanssa, joten olemme tottuneet kilpailuun ja näemme, että se vain lisää alueen asiakasvirtoja ja mahdollistaa asiakkaille valinnan vapauden asioida mieleisessään myymälässä.

Tällä valituksellamme haluamme varmistaa, että jokaisen kauppakeskuksen yrityksen asiakkailla on jatkossa turvalliset ja sujuvat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt – näin sekä yrittäjät että asiakkaat ovat alueeseen tyytyväisiä.