| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Brevlådan 13/2016

Bo-Christer Björk skriver om Stiftelsen Bensow och tomtbristen i Grankulla

Thomas Wrede uppmanar till bojkott av S-Market Grani

I juni beslöt stadsstyrelsen att igångsätta planeringen av stadshuskvarteret, med utgångspunkt i det förslag som vann arkitekttävlingen. Trots det omfattande motstånd planen väckt har inom något år stadshuset sannolikt rivits och vårt nuvarande öppna gröna centrum oåterkalleligt fyllts av byggnadsmassor.

Genom hela debatten om stadshuskvarteret gick som en röd tråd argumentet att staden är tvungen att bygga ca 70 bostäder per år p g a det ramavtal huvudstadsregionens kommuner gjort med staten. Men den stora frågan är om varför just vårt trivsamma centrum måste offras för att detta mål skall nås. Stadshusområdet är bara ett av de 37 områden som ingår i långsiktsplanen för stadsplaneringen under de närmaste åren. Det finns andra agendor bakom det kraftiga fokuset på just centrumområdet, som jag dock inte vill gå in på i detta korta inlägg.

Ett av de områden som nämns i långsiktsplanen är det stora markområde i stadens sydöstra hörn som ägs av stiftelsen Bensow, men området tycks ha mycket låg prioritet. Området består i huvudsak av en med stängsel avgränsad privat skog. Efter att barnhemmet lades ned 2012 är stora delar helt öde. Bensows område ligger nära centrum och tågstationen, har ypperliga trafikförbindelser och skulle utmärkt lämpa sig för flervåningshus med rimligt prissatta bostäder, speciellt med tanke på barnfamiljer. Det finns inga vägande skäl att för evigt låta detta förbli ett stängt reservat.

Så gör t ex församlingarna på Lövö i Helsingfors.

Stiftelsen Bensow har genomgått några turbulenta år, och jag lyfter på hatten för de nya styrelsemedlemmarna som haft fullt upp med reda ut de stora problemen orsakade av den tidigare ledningen. Men nu skulle det vara tid för stiftelsen att fundera på vad den på lång sikt vill göra med sin värdefulla fastighet och att inleda en konstruktiv dialog med staden. Istället för att sälja tomter och investera flera miljoner i aktier kunde den, hyra ut marken till bostadsaktiebolag genom långsiktiga avtal, med undantag för huvudbyggnaden och daghemmet. Så gör t ex församlingarna på Lövö i Helsingfors.

Om vi använder den lägre gränsen för den planerade byggnadsmassan för stadshuskvarteret (25 000 kvadratmeter) och den markhyra Helsingfors stad gradvis inför för våningshustomter i förstäderna (2 euro/m2/månad) skulle detta ge ca 600 000 euro intäkter per år! Från detta måste man dra av en fastighetsskatt på uppskattningsvis ca 150 000 euro per år.

En fördubbling av de medel stiftelsen på lång sikt satsar på barnskydd och familjestöd, i egen regi eller genom att stöda samarbetspartners, skulle säkert motsvara andan i den ursprungliga donationen. Staden igen skulle få ett ypperligt område för 3- 4 års bostadsproduktion. Och stadens trivsamma gröna centrum kunde besparas den värsta förödelsen som nu hotar.

Bo-Christer Björk

***

Bojkotta S-Market Grani!

Varuboden-Osla uppskjuter 2013 byggbeslutet beträffande Tribuuni.

I KaunisGrani nummer 9 år 2013 svarar direktör Hannu Krook på min insändare om utbyggnaden av Tribuuni på följande sätt:

“Varuboden-Osla vill också i fortsättningen betjäna sina kunder i stor omfattning och för sin del svara på dagligvaruhandelns efterfrågan på området.”

“Det fortgående byggandet på området är inte heller från vår synvinkel bra…”

Nu 2016 har Krook igen gått in med besvär mot planeringen, utan att på förhand diskutera frågan med staden.

Krook vill tydligen till varje pris på kort sikt trygga försäljningen i sin flaggskeppsbutik.

Metoden är förkastlig och måste leda till en förlust av allmänhetens förtroende för handelshuset.

Jag upprepar därför min uppmaning från 2013:

BOJKOTTA S-MARKET GRANI !!!

Thomas Wrede

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *