| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Vid influensa är vila viktigast!

Vintern är äntligen här! Tyvärr har också förkylningsbobborna kommit i gång för fullt.

Influensavaccinationer ges till vuxna i riskgruppen och över 65-åringar på sex olika datum i stadshuset.

Se vem som är berättigad till stadens vaccin, var och när här.

 

***

Vintern är äntligen här! Tyvärr har också förkylningsbobborna kommit i gång för fullt.

Vi som jobbar på hälsostationen träffar flera förkylningspatienter varje dag. Var och en av dem känner sig sjuk och önskar lindring i sina symtom.

Många vill komma till läkare i hopp om snabbt tillfrisknande. Det är helt förståeligt! Var och en som drabbats av förkylning vet att tillståndet inte är så trevligt.

Förkylning


eller vardagligt ”flunsa” är en virussjukdom, som antibiotika inte biter på. Vacciner finns inte heller.
Det finns hundratals förkylningsvirus. Det är vanligt att en förkylning varar från några dagar till ett par veckor beroende på sjukdomsalstrare. Typiska symtom är muskelvärk, rinnande näsa, halsont, huvudvärk och hosta. Alla insjuknade får inte alla symtom. Inte på långt när alla får feber, medan några kan drabbas av t.o.m. hög feber.

Den viktigaste behandlingen är vila. Det här är något vi ofta diskuterar. Många hankar sig fram på jobbet eller i skolan, och fortsätter att motionera. Det vore viktigt att förstå att om vi arbetar eller går på fritidsaktiviteter medan vi är sjuka, sprider vi viruset och förlänger vår egen sjukdom. Om arbetsgivaren kräver sjukintyg, kan en sjukskötare på hälsostationen skriva ut några dagar sjukledighet. Då är det bäst att kontakta hälsostationen genast på morgonen. Några dagar ordentlig vila, varm dricka och värktabletter kan göra susen. Man kan tryggt börja motionera igen när man känt sig frisk i ett par dagar. Efter en längre sjukdom är det bra att undvika tung motion ungefär lika länge som sjukdomen varat.

För att lindra symtomen rekommenderar vi sköljning av näsan med näskanna samt ångterapi. Hostan kan fortsätta ännu i några veckor efter att de andra symtomen gett med sig. Det är helt ofarligt, om allmäntillståndet är gott. Om man lider av hosta, är det bra att sova halvsittande och andas in ånga i god tid före sovdags för att det slem som lossnar inte ska störa sömnen. Hostmediciner har inte konstaterats göra någon väsentlig nytta. Vuxna och barn över 1 år kan prova honung för att lindra hostretningen. Värktabletter kan tas vid behov och enligt anvisningarna.

Influensa
är en infektionssjukdom som liknar förkylning men brukar ge starkare symtom. Influensa skiljer sig från förkylning på det sättet att symtomen i allmänhet börjar plötsligt och att man inte nödvändigtvis får någon snuva. I motsats till förkylningsvirus finns det vaccin mot influensa. Även vid influensa går vården ut på att lindra symtomen.

Det bästa sättet att förebygga smitta är god handhygien! Man ska helst tvätta händerna med tvål. Därtill kan man använda desinficerande handsköljmedel. Den som insjuknat bör helst nysa och hosta i armvecket för att minimera smittspridningen. Om vi nyser i handen och sedan skakar hand eller rör vid dörrhandtag, hissknappar mm., sprider vi bobbor omkring oss. Sunda levnadsvanor som förbättrar immunförsvaret hjälper till att förebygga såväl virusinfektioner som kroniska sjukdomar. Våra egna val spelar en viktig roll!

MOTTAGNINSCENTRALENS PÅ HÄLSOCENTRALEN

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *