| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

15/2016 Vid kaffekoppen

Bästa Grankullabor,

Jubileumsåret 2016 börjar lida mot sitt slut och det är dags för en liten tillbakablick på en tid som fört med sig nytt, varit intressant, men också oroväckande. Grankulla har firat sina hedervärda 110 år och jubileet har på ett naturligt sätt tagits upp som ett tema i stadens omfattande verksamhet, i skolor, kulturevenemang och specialprojekt. Själva födelsedagen firades i mars tillsammans med inbjudna gäster och i oktober ordnades den stora folkfesten för stadens invånare. Vår självständighet har ett stort värde för oss grankullabor.

Kampen för bevarandet av ett självständigt Grankulla är dessvärre inte över. Statsmaktens åtgärdsförslag för att jämställa landets hälsovård har medfört hot om både kommunfusioner och en sammanslagen metropolstad. För tillfället bereds den nya vård- och landskapsreformen, som enligt lagutkastet flyttar över ansvaret för all social- och hälsovård från kommunerna till landskapen från den 1.1.2019. Samtidigt försvinner statsandelar och en stor del av kommunalskatten övergår i statsskatt.

För Grankullas del är scenariot ohållbart. För den övriga verksamheten, upprätthållandet av goda skolor, idrotts- och kulturverksamhet och en trivsam stadsmiljö, har vi sedan kvar knappa fem skatteprocent. Stadsfullmäktige har på sitt extra möte i november gett ett enhälligt kritiskt utlåtande om lagutkastet. Förutom oron om de ekonomiska följderna, anser fullmäktige att närservicen och socialvården, bland annat äldreomsorgen, borde förbli på kommunal nivå.

Hur det viktiga hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska resurseras och de språkliga rättigheterna tillgodoses är tillsvidare öppna frågor.

Det slutliga lagförslaget ges till riksdan på våren och då lovar jag syna det med mina ”grankullaglasögon” på mej.

En av jubileumsårets stora satsningar var arrangerandet av en idétävling över stadshuskvarteret. Med tävlingen, som väckte stort intresse bland både inhemska och utländska arkitekter, ville man få idéer för vidareutvecklingen av vårt centrum och om möjligheterna att bevara vårt nuvarande stadshus. Också slutresultatet och de vinnande förslagen har väckt en stor debatt. Grankullaborna har delat ut både ris och ros och tagit ställning för bevarandet av antingen det öppna området invid Grankullavägen, stadshuset eller parken vid Villa Junghans. Aktiviteten är glädjande.

Ansvaret för helheten ligger hos oss politiker och ännu nu i december ska riktlinjerna för planeringen dras upp. Min personliga åsikt är att vårt centrum om och när det byggs ut ska avspegla vårt småskaliga byasamhälle och ha en stämpel av grankullaanda.

Trender av avoghet har landat i vår stad. Utbyggnaden av vårt köpcentrum såg redan ut att äntligen komma igång, då ett besvär över byggnadslovet inlämnades till förvaltningsdomstolen. Mest oroad är jag över alla våra småföretagare, som är beroende av byggstarten och av ett levande centrum med många kunder. Ett annat besvär som gjort grankullaborna upprörda, är det som lämnades in över det tillfälliga boendet för asylsökande.

Grankulla har i flera år placerat sig i toppen , då olika ”bäst i”-enkäter gjorts i vårt land. I år var vi överlägset bäst i positiva attityder för tvåspråkigheten, där minoritetens uppfattning av hur den blir bemött av majoriteten mättes. Det är något att vara stolt över i en tid då intolerans och inbundenhet tar över i samhället. Jag hoppas vi alla kan omfatta öppenheten och önska våra nya invånare, de asylsökande barnen och familjerna från Kongo hjärtligt välkomna!

Slutligen vill jag tacka vår nya stadsdirektör, som från årets början lotsat vår stad. Christoffer Masar har med ansvarskänsla och beslutsamhet axlat uppgiften och på kort tid lyckats effektivera verksamheten och hålla ekonomin i balans. Det är inte en lätt uppgift i en stad där det alltid har funnits en uppsjö av investeringar eller nya uppgifter som man anser att staden borde ta sig an. För att vi ska klara oss i framtiden behövs det både innovationer och svångrem – och ansvarstagande politiker.

 

Jag önskar Er alla en glad luciadag och en god jul!

 

Veronica Rehn-Kivi

Stadsfullmäktiges ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *