| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Aktuellt från skolvärlden

Så här i valtider uppstår tillspetsade debatter på olika forum. Bland annat enhetsskolan har diskuterats ivrigt.

Stadsstyrelsen föreslog redan 2014 att man skulle utreda en enhetsskola för Kasavuori och Mäntymäki, men förslaget stötte på patrull. Föräldrarna ville inte att eleverna skulle byta skolfastighet sinsemellan, eftersom det skulle ha lett till längre skolväg för en del elever. Hösten 2016 fattade fullmäktige ett slutgiltigt beslut om att inte grunda en finsk enhetsskola. Ärendet är inte under beredning.

Grankulla sällar sig till bland annat Helsingfors och Kyrkslätt och anställer nya lärare från och med den 7 augusti. Det kan ses som en kompromiss mellan anställning från första augusti och från medlet av augusti när den första planeringsdagen brukar infalla. För några år sedan började lärarna anställas från första planeringsdagen, vilket inte gav nya lärare någon betald tid att förbereda sig inför terminsstarten. Stadsstyrelsens personalsektion beslöt 16.3 att alla nya lärare i Grankulla anställs från och med 7.8.

Det har också diskuterats ifall tjänstemännen eller de förtroendevalda ska anställa nya lärare. Fullmäktige har godkänt den nya förvaltningsstadgan och enligt den är det nämnderna – eller utskotten som de kommer att heta – som fortsättningsvis anställer lärararna.

Det pågår också en diskussion om att få in förskolebarnen i skolfastigheterna. Stadens bildningsdirektör Heidi Backman säger att en utredning ska göras 2017–18.

För övrigt noterar vi att stadens gymnasier har fått fina resultat i den senaste enkätundersökningen som gjorts i huvudstadsregionen. Resultat är bättre än de andra städernas och har förbättrats från den förra mätningen. Bägge gymnasierna har också fått fler förstahandssökande än förra våren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *