| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Många ville diskutera stadshusplanen

Det blev nästan fullt hus när utkastet för stadshusets detaljplan presenterades i Nya Paviljongen på torsdagskvällen och de kritiska rösterna var i klar majoritet.

 

Många av de cirka 120 Grankullaborna på plats vill bevara Junghansparken och klagar på att det så kallade ormhuset blir för högt.

Maaret och Jyrki Viertiö.

​- Jag gratulerar arkitektbyrån bakom förslaget. Det är ett fint hus, men stället är helt fel, sade Jyrki Viertiö som tillsammans med sin hustru Maaret flyttade till Grankulla i mars just för att staden är så grön.

Stadsdirektör Christoffer Masar. Överraskar kritiken?

– Nej, det var nog helt väntat. Tvärtom skulle det vara mera oväntat om planläggningen av stadens mest centrala kvarter inte skulle väcka intresse och kritik. Syftet med informationsmöten är att få respons och att ta med åsikterna i processen, speciellt de kritiska anmärkningarna. I detta sammanhang finns det skäl att nämna att det s.k. ormhusalternativet var det som fick mest understöd av invånarna i kommentarerna som lämnades in i samband med idétävlingen. Ett traditionellt problem med planläggning i allmänhet är att det främst är kritiker och grannar som är aktiva, medan de som ställer sig neutralt eller positivt till planläggningen inte deltar i diskussionstillställningar eller skickar in respons. Det här betyder så klart inte att kritiken inte är viktig eller att den inte ska tas på allvar och beaktas i planläggningsprocessens följande skeden. Hur som helst är det också viktigt att minnas att just nu talar vi om en plan som är väldigt central för stadens utveckling och framtid. Därför är det också av stor vikt att man betraktar den ur ett vidare perspektiv än bara dess inverkan på den närmaste omgivningen, även om den närmaste omgivningen naturligtvis är en viktig del av helheten. Här gäller det att dessutom beakta stadshuskvarterets läge i stadens kärna, som granne med köpcentret där utbyggnaden snart blir klar och intill utmärkta trafikförbindelser. Det finns mycket att vinna om vi kan skapa en livskraftig stadskärna. Själva byggverksamheten kan i princip delas in i olika skeden, men i anslutning till planläggningen är det viktigt att betrakta hela området som en helhet.

Miniatyrmodellen intresserade.

Vad händer nu?

– Invånarna har nu i enlighet med markanvändnings- och bygglagen möjlighet att skriftligen eller per e-post lämna in åsikter om planutkastet till samhällstekniska utskottet senast 28.2.2018.

Hur beaktar ni invånarnas åsikter?

– Tjänstemännen vid markanvändningsenheten, som ansvarar för planläggningen i staden, går igenom samt analyserar alla inkomna åsikter. Med utgångspunkt i den respons som lämnats in bereder tjänstemännen förslag till ändringar i planförslaget; förslagen behandlas sedan av samhällstekniska utskottet och därefter av stadsstyrelsen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *