| KAUPUNKI - STADEN

Kaupungilla on uusi strategia, mistä syystä? Puolueet vastaavat

Kuntalaki edellyttää valtuustolta uusia strategioita tietyin välein. Kysyimme puolueilta mistä syystä tarvitaan uusi strategia? Lue vastaukset tästä. Myös kaupunginjohtajan haastattelu löytyy netistä.

 

Tässä kysymykset:

Nina Colliander-Nyman, Mikko J. Salminen, Tapani Jääskeläinen ja Juha Pesonen olivat mukana päättämässä uudesta strategiasta.

 

Mistä syystä tarvitaan uusi strategia?

Mikä on strategian tärkein tavoite?

Miten kaupunkilaiset tulevat tulevaisuudessa huomaamaan uuden strategian linjauksia?

Miltä Kauniainen näyttää 10 vuoden päästä?

 

 

RKP, vastaajana valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Colliander-Nyman:

1. On tärkeää, että jokaisen valtuustokauden alussa uusi valtuusto saa sopia yhteisestä strategiasta tuleviksi neljäksi vuodeksi. Strategia ohjaa sitten sitä työtä jota poliitikot tekevät hallituksessa, valtuustossa ja valiokunnissa. Myös kaikkien kaupungin virkamiesten pitää ottaa strategia käyttöön ja toteuttaa sitä. Asukkaille ja mahdollisille uusille asukkaille on tärkeätä tietää, minkä strategian mukaan kuntaa kehitetään.

2. Strategian tavoite on koota eri poliittisten ryhmittymien mielipiteet yhteen ja samaan dokumenttiin. Jokaisten kuntavaalien alla poliittiset puolueet tekevät vaaliohjelmat, joiden pitää toimia yhteisen strategian pohjana. Hyväksytty strategia ohjaa sitten sekä valmistelua että päätöksentekoa seuraavina neljänä vuotena.

3. Toivottavasti kauniaislaiset voivat panna merkille, että kiitos uuden strategian kaupunki on neljän vuoden kuluttua edelleen elävä kaksikielinen huvilakaupunki, jossa on korkeatasoiset palvelut ja hyvin hoidettu talous. Päivähoito ja koulu tulevat, lähestyvän sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen myötä, kuulumaan kuntien keskeisimpiin tehtäviin suunnittelukysymysten ohella.

4. Kauniainen on 10 vuoden kuluttua edelleen itsenäinen kaupunki. Kaupunki on, yhä enemmän hyväksi käytetyssä ympäristössä, tunnusmerkeiltään huvilakaupunki, jossa on korkeatasoiset palvelut, vahva talous ja elävä kaksikielisyys. Kauniaisissa viihdytään, kehdosta hautaan. Käännös: Sirkku Vepsäläinen

 

Kokoomus, vastaajana valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko J. Salminen:

1. Jokainen yhteisö, olipa se sitten yritys, yhdistys tai kunta tarvitsee pitemmän tähtäimen toimintasuunnitelman toimiakseen tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiaa päivitetään, riippuen toiminnan luonteesta, kaksi kertaa vuodessa tai kerran neljässä tai jotain siltä väliltä. Kunnassa luonnollinen sykli on kerran neljässä vuodessa.

2. Varmistaa että resurssit tulee maksimaalisesti hyödynnettyä lisäarvon tuottamiseen. Mitä vähemmän soudetaan ja huovataan, sitä tehokkaammin toimitaan. Strategian toimeenpanoa pitää jatkuvasti mitata ja Kauniaisissa olemme päätyneet kahteen ylätason mittariin: asukastyytyväisyys ja työntekijätyytyväisyys. Yrityksissä ensimmäisen kohdalla olisi asiakastyytyväisyys. Vain tyytyväinen ja hyvin johdettu työntekijä voi toimia tehokkaasti ja luoda lisäarvoa asiakkaille/asukkaille.

3. Toivon mukaan parempina palveluina, ja tämä ei siis tarkoita pelkästään kunnan tarjoamia palveluista vaan Kauniaisissa tarjolla olevia palveluita. Maailma ympärillämme on muuttunut enemmän 24/7 yhteiskunnaksi ja tämän takia mm. kaupungin tilojen käyttöastetta tullaan nostamaan tarjoamalla niitä yhteisöjen ja yrittäjien käyttöön myös muulloin kuin virastoaikana. 24/7!

4. 10 vuotta on lyhyt aika yhteis- ja yhdyskunnan kehittymisessä. Viimeiset 10 vuotta Kauniaisten keskusta on ollut lähinnä rakennustyömaa. Seuraavat rakennushankkeet tullaan hoitamaan paljon tehokkaammin.

 

Vihreät, vastaajana valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Pesonen:

1. Kauniainen on asukkailleen rakas kotikaupunki ja Suomen kuntien joukossa harvinainen menestystarina, jossa keskeinen sijainti, viihtyisä ympäristö, hyvät palvelut ja terve talous lyövät kättä. Toimintaympäristö on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, ja menestyksen tekijöitä on jatkuvasti päivitettävä. Sinänsä jo kuntalainkin edellyttämä kuntastrategia on uuden valtuuston näkemys tärkeimpinä pidetyistä valinnoista ja arvoista, joilla Kauniaisia lähivuosina johdetaan.

2.  Luonto- ja ympäristöarvot ovat uudessa strategiassa aiempaa suuremmassa roolissa. Asukkaille tärkeä huvilakaupungin vehreys ja luonnonläheisyys halutaan varmistaa tulevaisuudessakin. Niin ikään Kauniainen ottaa Ilmastotavoitteissaan ison askeleen aikaistaessaan hiilineutraaliustavoitettaan vuoteen 2035, mitä Vihreät esittivät jo talousarviokäsittelyn yhteydessä.

3. Jos strategia onnistutaan aidosti jalkauttamaan kaupungin arkeen, ensimmäisenä muutos näkyy toimintatavoissa. Strategia painottaa hallinnon avoimmuutta  ja kuntalaisten osallistamista heitä koskevia palveluita kehitettäessä. Tämän tulisi näkyä mm. avoimempana tiedottamisena, asukasiltoina ja tyytyväisyyskyselyinä.

4. Kauniainen on edelleen omaleimainen, viihtyisä ja vehreä pikkukaupunki. Jos katunäkymiä ja ilmakuvia vuodelta 2028 pääsisi nyt katsomaan, muutoksia varmasti huomaisi hieman tiheämpänä asutuksena mm. keskustan ja rautatieasemien läheisyydessä. Toisaalta hallittu kasvu merkitsee sitä, että Kauniainen on jatkossakin maltilla kehittyvä pieni kaupunki ja virkeä yhteisö, jollaiseen Kauniaisten nykyiset asukkaat ovat aikoinaan muuttaneet.

 

SDP, vastaajana kaupunginvaltuutettu Tapani Jääskeläinen:

1. On tarpeen aika ajoin tarkistaa ja täsmentää suunnitelmia ja tavoitteita, koska aika ja ympäristö muuttuvat nykyisin hyvinkin nopeasta. Toinen syy voisi olla se, että meillä on uusi ja virkeä kaupunginjohtaja, jonka ajatuksia kannattaa kuunnella.

2. Tärkein tavoite on lujittaa asemaamme pääkaupunkiseudun luonnonläheisenä ja vetovoimaisena kaupunkina.

3.  Koulumme säilyttävät hyvän tasonsa, hyvästä vanhustenhoidon tasosta tullaan huolehtimaan ja kaavoituksella tullaan huolehtimaan siitä, että grynderit eivät saa valtaa Kauniaisissa.

4. Enimmäkseen samanlaiselta kuin nytkin, mutta keskusta tulee saamaan lisää kerrostaloneliömetrejä, kuitenkin maltillisesti. Samoin muutamat, nykyisin 3-kerroksiset  kerrostalot korvautuvat 4- tai useampikerroksisilla hissitaloilla. Myös hissejä rakennetaan vanhoihin taloihin samalla kun niitä muutenkin modernisoidaan.

 

Perussuomalaiset, vastaajana Kauniaisten Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Jarkko Huttunen:

1. Esitetyt kaavahankkeet aiheuttaisivat merkittävän muutoksen Kauniaisten kaupunkikuvaan. Käärmetalo on liian massiivinen. Rakennus ei ole “vetovoimainen” asukkaille. Ydinkeskustaa lukuunottamatta kerrostalorakentaminen tulee pitää mahdollisimman matalana. Kauniainen on jo tiivis yhteisö. Kauniainen on jo Suomen toiseksi tiivein kaupunki Helsingin jälkeen. Kauniaisissa on jo nyt menossa rakennusboomi useissa hankkeissa. Pelkkä kerrostalorakentaminen ei tarjoa monipuolista asuntokantaa.Kauniainen tulee säilyttää puutarhanomaisena kaupunkina.

 2. Puistoalueille ei mielellään tule rakentaa. Omakotitontteja ei tule muuttaa kerrostalotonteiksi.

 3. Naapurustoasukkaiden mielipiteitä on kuultava kaavoituksessa.

 4. Toivomme Kauniaisten säilyttävän asemansa ja arvonsa puutarhakaupunkina.

 

Kristillisdemokraatit, vastaajana kaupunginvaltuutettu Pauli Tuohioja:

1. Jokaisen uudistusta hakevan yhteisön on jatkuvasti kysyttävä itseltään, millainen tahdon olla tulevaisuudessa palvellakseni parhaalla mahdollisella tavalla yhteisöni ihmisiä. Uudistus on jatkuva olotila.

2.  Strategiaan on koottu tärkeimmät tavoitteet, joten kaikkia niitä on pyrittävä edistämään tasavertaisesti. Valitsen kuitenkin ne tavoitteet olennaisimmiksi, jotka koskevat perheiden hyvinvointia, lasten koulutusta ja ikääntyvien palveluja. Perustelen valintaani sillä, että kaupunki on ihmisiä varten, kun he voivat hyvin – kaupunki voi hyvin.

3. Toivon mukaan siitä, että strategiset tavoitteet muuttuvat sanoista teoiksi. Myöskin siitä, että asetettuja tavoitteita esitellään kuntalaisille aktiivisesti ja sitä kautta mahdollistetaan kuntalaisten antaman palautteen korjaava vaikutus painopisteisiin.

4. Kauniainen on edelleen uskaltanut säilyttää puutarhanomaisen yleisvaikutelmansa ja on rakentanut tulevaisuutta ajatellen ennen kaikkea asukkaiden viihtyvyyttä kaupungissa. Lasten koulut ovat moderneja sekä rakennusten että opetusmenetelmien osalta. Kieliryhmien yhteistyö on nykyistä tiiviimpää.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *