| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Alf Skogster Årets Grankullabo 2018

Årets Grankullabo heter Alf Skogster. Det är Grankulla svenska kulturförening som har valt att lyfta fram Skogster för hans kulturella insatser som ordförande för Grankulla svenska pensionärer (2006–2015). Han har många strängar på sin lyra och i dag är han aktiv på nationell och nordisk nivå.

– Jag känner mig hedrad! Men samtidigt känns det som ett slags knock out – det här hade jag inte väntat mig!

Under sitt yrkesliv hann han inte vara aktiv i föreningslivet, men nu uppskattar han det desto mera.

– Jag tycker om att umgås med människor, men jag tycker också om att vara ensam, säger han. Det betyder att skida långa sträckor på vintern och vandra i naturen så ofta som möjligt. Att vandra ensam i egen takt i Lappland ger mig ro. Då blir det tid för tankar, planering och genomgång.

Han ser vandringen som motvikt till allt skrivarbete han sysslar med.

– Att gå på ojämnt underlag i varierande terräng är dessutom att rekommendera för äldre människor, påminner han, som före detta styrelsemedlem i Grani Latu.

Line Dance

– Dans är motion, säger Affe Skogster som dansat Line Dance i många år. Om jag kunde påverka skolarbetet skulle jag införa dans i skolornas gymnastikprogram. Jag tycker att dans fått en alldeles för undanskymd roll i vårt samhälle. Dessutom blir man glad av dans.

Line Dance-gruppen har valts till årets hobbygrupp inom Grankulla svenska pensionärer. Affe Skogster leder dansgruppen som tränar varje torsdag i Villa Junghans.

– När jag efter tio år som ordförande för Grankulla svenska pensionärer beslöt att ge över ordförandeklubban till Marianne Svartbäck var min tanke att gå ner i varv, säger han. Göra lite andra saker.

Men det blev inte så.

Alf Skogster har varit med om att bygga upp och utveckla den så kallade Grankullamodellen för hur Farfar i skolan -projektet ska fungera.

Efter många år i pensionärsförbundets styrelse sitter han numera som medlem i styrelsens arbetsutskott. Det är där en stor del av ärendena för verksamheten bereds för medlemmarnas livskvalitet. Men också för deras gemenskap, trygghet, jämlikhet och delaktighet.

Nordisk träff på Åland

Årets samnordiska seminarium för pensionärer ordnades i september på Åland. Det är en 36-årig organisation som i år lockade 70 deltagare från alla nordiska länder.

Redan för två år sedan började man bygga upp seminariet som Finland skulle stå värd för. Alf Skogster kom att ha en ledande roll i arbetet.

– Viktigt är det ju att ordna program i form av work shops eller verkstäder så att folk får prova på olika uppgifter, säger han och samtidigt lära känna varandra. Man svetsas samman när man står inför små eller stora utmaningar.

Skolfarfar

Uppdraget som skolfarfar intar fortfarande en viktig plats i Affes vardag. Som ordförande för Grankulla svenska pensionärer var han med om att bygga upp och utveckla den så kallade Grankullamodellen. Den beskriver hur verksamheten ska skötas, bland annat frågor om tystnadsplikt och etiska principer. Men det är Folkhälsan som hämtat skolfarfarverksamheten till Finland.

År 2006 fick Farfar i skolan sin start i Granhultsskolan. Christer Holmlund var då rektor och tillsammans med dåvarande ordförande för Hem och Skola och pensionärsföreningen beslöt man starta upp verksamheten. Alf Skogster och Andreas Wärnhjelm fungerade som ”försökskaniner” under vårterminen 2007. Det visade sig vara mycket lyckat och sen tog verksamheten fart.

Efter sex år i lågstadiet ville Affe flytta till högstadiet där läraren för slöjdundervisningen tog emot honom med öppna armar.

– Att jobba som skolfarfar är en slags win-win-situation, säger han, alla vinner på det. Skolfarfar är i klassrummet på barnens villkor, hjälper och stöder utan att värdera och ”fostra”. Det är lärarnas sak att undervisa och hålla ordning, men en skolfarfar är närvarande och det är viktigt.

Profil

Namn: Alf Skogster

Ålder: 76 år

Yrke: Jurist

Familj: Hustru Brita, vuxen son

Vem:

Skolfarfar 2006 –

Årets pensionär 2015

Årets Grankullabo 2018

Intresse: Motionsidrott, friluftsliv, dans, föreningsliv

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *