| YLEINEN - ALLMÄN

Vill du vara en vän?

Att lära känna en ny kultur kan vara spännande men samtidigt berikande och det kan utvidga din världsbild.

Grankullaborna Mikko Salminen och Hanna Rauste har erfarenhet av kulturmöten i sitt eget hem. Familjen Salminen var van att inkvartera utländska utbyteselever och när ett önskemål att familjen skulle inkvartera en 21-årig asylsökande framställdes, kändes det som en naturlig fortsättning. Det fanns tomma rum i huset och det internationella var en del av familjens vardag.

Trots den tunga asylprocessen har samlevnaden fungerat bra och den unga asylsökande har redan lärt sig lite finska och fått ett jobb. Tre års väntan belönades i november med uppehållstillstånd.

En finländsk familj kan vara ett oersättligt stöd i processen med att integrera invandrare. Familjen Salminen har vid behov hjälpt till, men de har också uppmuntrat till egna initiativ. Familjens gäster har fått njuta av exotisk matkultur och matlagning är också något som förenar människor oavsett nationalitet.

Mikko Salminen berättar att han lärt sig mycket om oroshärdarna i Asien. När man speglar sitt eget land med resten av världen lär man sig uppskatta mycket i det finska samhället som man tagit för givet.

Grani Närhjälp och Grankulla stads projekt Vår gemensamma kommun ordnar utbildning på Villa Breda den 23 januari 17.30–20.00. I utbildningen får man tips om och färdigheter att vara vän till en person som talar ett främmande språk genom att t.ex. träffa hen 2–4 gånger i månaden.

Mer information och anmälningar: invandrarkoordinator Julia Jänis, t. 050 411 7580, julia.janis@kauniainen.fi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *