| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

5 frågor till Binga Tupamäki, som ställer upp i riksdagsvalet

Det finns för närvarande fem Grankullakandidater i riksdagsvalet. De är SFP-riksdagsledamoten Veronica Rehn-Kivi (läs mer i kaunisgrani.fi), och Samlingspartiets Binga Tupamäki, Rörelse nus Annele Wiman samt kristdemokraterna Martin Stenberg och Pauli Tuohioja.

Tupamäki, 20, är den yngsta stadsfullmäktigemedlemmen i Nyland och studerar filosofi. Hon var ordförande för Grankulla ungdomsfullmäktige 2015-2016 och anslöt sig till Samlingspartiets ungdomsförbund 2014.

Varför ställer du upp i riksdagsvalet?

Många, som vill till riksdagen, har ofta en viss intressegrupps stämpel. Man lovar en massa till sin egen målgrupp trots att man i riksdagen hela tiden bör tänka på hela Finlands bästa. Själv vill jag med ungdomens iver vara en motvikt till förstelnade strukturer och tankesättet ”till mig-till dig”. Jag skulle i riksdagen helt enkelt försvara mina starka grundvärden: frihet, sanning och rättvisa.

Vilka frågor står dig nära?

Allmänt sett en balansering av ekonomin. En av orsakerna är det omtalade hållbarhetsgapet och den andra hur lockande Finland är för investerare. Vi måste få investeringar till Finland, så det finns jobb och en framtid här. När det gäller jämlikhetsfrågor godkänner jag inte alls positiv diskriminering, det vill säga kvoter, och jag tycker att den extra skatten på pensioner är oskälig och ska slopas nästa period.

Du är den stadens yngsta fullmäktigeledamot, hur har du trivts?

Mycket bra, man märker inte ens åldersskillnaderna eftersom alla fokuserar på gemensamma ärenden. Grankulla stadsfullmäktige är speciell på det viset att fullmäktigegrupperna har samma åsikt i många värdefrågor. Det ger en konstruktiv arbetsanda att ta fram de bästa resultaten i.

Vad är ditt främsta resultat i fullmäktige?

Politik är samarbete, så det är svårt att ta något enskilt resultat ensamt på sitt konto. Men jag har inte varit tyst i fullmäktige. Jag valde ändå att ta det omediesexiga sammanställandet av revisionsutskottets utvärderingsberättelse. Jag var en mycket ung ordförande för revisionsutskottet och ny i rollen, men allt gick bra. Det var en erfarenhet där jag fick utvecklas. Revisionsutskottet gör också ett viktigt arbete.

Är din framtid inom politiken även om du nu inte kommer in i riksdagen?

Trots att jag på allvar vill komma in i riksdagen har jag alltid sett politik främst som en hobby. Jag vill undvika ett läge där politiken är den enda möjliga vägen eftersom man då lätt tummar på sina principer. Nu kollar jag om det finns en efterfrågan för mig och de värden jag representerar.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *