| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kai Lähdesmäki leder de finskspråkiga pensionärerna

För att komma närmare sina barn flyttade Kai Lähdesmäki och hans hustru Heli från Pemar till Grankulla för nästan fyra år sedan. De anslöt sig nästan genast till Grankullas finska seniorer och sedan årsskiftet är Kai föreningens ordförande.

– Grani är ett helt nytt ställe för oss. Seniorverksamheten har lockat med oss fullständigt och vi har nästan utan undantag deltagit i tisdagsmötena och varit med på alla utlandsresor. Det är en viktig hobby för oss, säger han.

Grankullas finska seniorer, det vill säga Kauniaisten suomalaiset seniorit KSS, har väldigt aktiva medlemmar. När Kaunis Grani besökte ett tisdagsmöte hade mer än 150 medlemmar mött upp för att lyssna på stadsdirektör Christoffer Masars anförande om läget i staden.

KSS inledde sin verksamhet 1971. I slutet av fjolåret hade föreningen redan 447 medlemmar inklusive hedersordförande och 10 hedersmedlemmar. De 19 äldsta medlemmarna har fyllt 90.

– En del av de här verkliga seniorerna går för övrigt fortfarande på våra möten, säger Kai Lähdesmäki.

Kai Lähdesmäki, Pirkko Perttula och Anna-Liisa Lehikoinen. Lehikoinen är nygammal Grankullabo efter några år i Esbo och är nu föreningens sekreterare. Pirkko Perttula är reseansvarig. Under hennes ledning åker man i år till Tallinn och Montenegro. Resorna lockar kring 40 personer.

61 procent av medlemmarna är kvinnor och 39 procent män. Medelåldern är drygt 70 år. Föreningen är uppdelad i många verksamhetsdelar, som leds av medlemmar specialiserade på området.

Kai är nöjd över att han gick med i föreningen.

– Jag är ursprungligen från Åbo, en ”Åbo Akademi-magister”. Min hustru är å sin sida en ”Åbo universitets-läkare”. Hustrun fick i “demokratins namn” välja vilken förening vi skulle ansluta oss till så därför valde vi den finskspråkiga, säger Lähdesmäki, som själv är tvåspråkig.

Föreningen ordnar utlandsresor ungefär två gånger om året. Ordföranden har varit med på dessa resor, bland annat till Island, S:t Petersburg, Baskien och Grekland. I år åker de till Tallinn och Montenegro.

Mera samarbete

”Om man får mycket, ska man också ge mycket”. Så löd den nya ordförandens devis när han, trots att han först tvekade, tog emot uppdraget.

– Vi har blivit bra integrerade här. Andan är bra och vi har fått goda vänner, säger han.

Christoffer Masar, Virpi Kulla och Heli Palva före mötet. Masar säger att det är fint att pensionärerna på både finska och svenska sidan är så aktiva och med i samhället. När jag första gången var här var jag väldigt överraskad över den fulla salen och den positiva anda som finns här, säger han.

Som tvåspråkig skulle han gärna fördjupa samarbetet med den andra aktiva föreningen, Grankulla svenska pensionärer GSP. Han har redan diskuterat några gånger samarbete med GSP:s ordförande Filip Hamro-Drotz.

– Vi har funderat på hur vi skulle tillsammans kunna driva pensionärernas intressen, säger han.

De har bland annat diskuterat möjligheten att tillsammans ge ut en pamflett om pensionärernas förmåner och ett gemensamt konsertprogram under Grankulla musikfest där man kan träffas över språkgränsen.

Till sin egen förening önskar han alla som blir pensionerade välkomna.

– Jag skulle gärna vilja genast få med dem som nyligen pensionerats. I vår förening får man därmed en mjuklandning från yrkeslivet till det kommande ”hobbylivet”. Tisdagsmötena är som en bro till föreningens andra verksamheter.

Om två år fyller föreningen 50 år. Man funderar också på hur dagen ska uppmärksammas.

Kai Lähdesmäki har inte en dag ångrat flytten till Grankulla.

– Vi flyttade till Grankulla för att komma nära våra fyra barn och tio barnbarn. Vi var helt ovetande om att Grankulla är världens bästa plats att bo på, såsom man redan konstaterat i världspressen, säger han och hänvisar till artikeln som New York Times publicerade i december.

Kai Lähdesmäki 

  • 73 år
  • Gick i pension som 68-åring.
  • Var före det i chefsposition i läkemedelsindustrin.
  • Ursprungligen från Åbo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *