| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Tre med i EU-valet från Grankulla – Så här svarar kandidaterna på våra frågor

Vad säger kandidaterna från Grankulla om EU? Kaunis Grani sände frågor kring aktuella ämnen till kandidaterna i EU-valet.

Valdagen är den 26.5. Förhandsröstningen inleddes onsdagen den 15.5 och avslutas på tisdag, den 21.5. Med i valet från Grankulla är SFP:s Filip Hamro-Drotz, Piratpartiets Saga Nyrén och Kristdemokraternas Martin Stenberg.

1. Varför ställer du upp i EU-valet?

2. Vilken är den absolut viktigaste frågan för dig i parlamentet?

3. Hur ser du på EU:s framtid?

 

Filip Hamro-Drotz

1. Jag har tre motiv: 1) EU står inför stora utmaningar – tilltagande inre osämja och en allt osäkrare omvärld – jag vill vara med för att göra EU starkare och trovärdigare, undvika splittring 2) Finland är EU:s nordligaste medlemsland – jag vill att våra intressen, bl.a. Östersjöoch nordligt samarbete får bättre gehör i EU, 3) EU är för alla åldrar och behöver oss – jag vill att vår röst hörs i parlamentet.

2. De kommande generationerna bör vara i fokus i allt vad parlamentet gör – må det vara klimat, säkerhet, konsumentskydd eller annat. Vi skall bygga ett enigt, tryggt och välmående Europa för de kommande generationerna. Vi gör nu vägvalen för detta!

3. EU är i framtiden en stark och trovärdig aktör, även internationellt – under förutsättning att vi uppnår en bra sämja mellan medlemsländerna. Integrationen i EU blir antagligen smidigare, en del medlemsländer eftersträvar och når en djupare integration sinsemellan än andra.

Saga Nyrén

1.Vi behöver Piratkandidater, som har sakkännedom om informationssamhället, också i EU-parlamentet. Informationssamhället berör oss alla och expertrollen kan inte ges till vanliga medborgare. Lagarna ska stiftas så att de skyddar privatpersoner men möjliggör stora friheter.

2. Europeiska unionens framtid mitt i turbulensen orsakad av brexit är en central fråga. Vi bör avgränsa vad EU är och vad den inte är.

3. Just nu ser jag EU som en avvecklare av normer och hinder. EU skapar välmående inte bara för EU-invånarna utan även i andra delar av världen genom stabilitet och genom att stå för de mänskliga rättigheterna.

Martin Stenberg

1. EU är ett för Finland centralt politiskt samfund och det är viktigt att utveckla unionen aktivt. Som överlärare i företagsekonomi agerar jag brett i EU:s utbildningssektor. Min utbildning och branschövergripande kännedom om företagsekonomi stödjer min kandidatur. Jag har också lett ett flertal utvecklingsbiståndsprojekt och känner väl till utmaningarna med EU. Som EU-kandidat kan jag aktivt påverka frågor som berör Finlands framtid.

2. EU behöver ledarskap, resultatinriktning och säkerhet med vars hjälp man i samarbete kan utveckla de självständiga medlemsländerna med krav om skuld- och ekonomiskt ansvar och förutseende kontroll över invandring. Man ska inte heller glömma det gemensamma ansvaret för miljön och naturresurserna och utveckling av särskilt den nordiska dimensionen, Östersjön och den digitala ekonomin.

3. Osäkerheten om framtiden reflekteras bland annat i brexit, ett hotande handelskrig och en förutspådd ekonomisk recession. EU:s vaga internationella politik och nationalism utgör också utmaningar. Dessutom behövs praktiska åtgärder för att råda bot på medborgarnas brist på förtroende för EU:s beslutsfattande. EU är centralstyrt och byråkratiskt och det finns mycket som bör utvecklas men EU har också potential.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *