| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kauniainen pärjää hyvin uudessa FinSote-tutkimuksessa

Psyykkinen kuormittuneisuus oli yleisintä Järvenpäässä, Turussa ja Helsingissä ja harvinaisinta Kauniaisissa ja Tuusulassa. Tämä selviää THL:n FinSote-tutkimuksesta, joka tuottaa säännöllisesti tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelukokemuksista.

Noin joka kymmenes aikuinen kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Eniten sitä kokivat 20–54-vuotiaat työikäiset, joista 14 prosenttia koki merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. 55–74-vuotiailla vastaava luku oli 8 prosenttia, kerrotaan lehdistötiedotteessa.

– Psyykkisellä kuormituksella tarkoitetaan arkea merkittävästi haittaavaa kokemusta kuormituksesta, huolesta, ahdistuneisuudesta ja alakuloisuudesta. Osalla on taustalla esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuushäiriö.  Työikäisten kuormitukseen ja psyykkiseen oireiluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, ja työpaikoilla ja opinnoissa tulisi kiinnittää huomiota mielen hyvinvoinnin tukemiseen, THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari toteaa.

Aikuisväestöstä noin joka neljäs ei uskonut jaksavansa terveytensä takia työskennellä ammatissaan vanhuuseläkeikään asti. Matalasti koulutetuilla koettu heikentynyt työkyky oli yli kaksinkertainen (33 %) verrattuna korkeasti koulutettuihin (14 %).

Koetussa työkyvyssä oli suuria eroja myös kaupunkien välillä. Parhaaksi työkykynsä kokivat Kauniaisten, Helsingin ja Espoon asukkaat, heikoimmaksi puolestaan Hyvinkään ja Rovaniemen asukkaat. Uudenmaan kunnissa eroja on paljon, vaikka maantieteellistä etäisyyttä on vähän. Eroja voi selittää esimerkiksi erilainen elinkeinorakenne tai työkykyä ylläpitävien palvelujen saatavuus.

FinSote-tutkimuksessa on kattavasti tietoa myös esimerkiksi yksinäisyydestä, osallisuuden kokemuksista ja sähköisestä asioinnista. Noin 8 % aikuisista koki itsensä yksinäiseksi jatkuvasti tai melko usein. Rovaniemellä ja Nurmijärvellä yksinäisyys oli hieman yleisempää kuin koko maassa ja vähäisempää puolestaan Kauniaisissa ja Espoossa.

Palvelut sähköistyvät, mutta ikääntyneistä alle puolet käytti internetiä sähköiseen asiointiin: yli 75-vuotiaista naisista 38 % ja miehistä 48 %. Erityisen ahkeria netin käyttäjiä oli Kauniaisissa, Espoossa ja Nurmijärvellä. Internetin käyttö asioinnissa oli taas vähäisintä Kotkassa ja Lahdessa.

Nyt julkaistiin FinSote-tutkimuksen tietoja Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista, Turusta, Lahdesta, Kotkasta, Rovaniemeltä, Jyväskylästä, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *