| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Rehn-Kivi: Situationen inom social- och hälsovården förbättras betydligt

Riksdagsledamoten och Grankullas stadsstyrelseordförande Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig stort för att många av de saker hon tog upp i riksdagsvalskampanjen och jobbat för tidigare nu verkar få vind i seglen i och med det nya regeringsprogrammet.

– Situationen inom social- och hälsovården kommer att förbättras betydligt och satsningar på förebyggande vård, på utvecklandet av barnrådgivningar, på försök med seniorrådgivningar och på större anslag för vaccinerings- och screeningprogram finns nu med. T.ex. ska HPV-vaccinet i fortsättningen kunna erbjudas också för pojkar, säger hon i ett pressmeddelande.

Speciellt glad är hon för att man i framtiden på en starkare grund kan säkerställa att vård också i praktiken erbjuds på svenska. Här nämner hon den omfattande jouren för Vasa centralsjukhus som en triumf.

– En utredning om en särlösning för hur vården kommer att ordnas i Nyland kommer också att påbörjas, vilket är avgörande för att invånarna i landets till folkmängden största landskap ska garanteras vård på jämlika grunder, säger Rehn-Kivi.

Satsningar kommer enligt henne också att göras för att förkorta köerna till hälsocentralerna genom flera läkarvakanser samt på en höjning på personaldimensioneringen inom äldreomsorgen och effektiverat serviceboende.