| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Aktia: Kontoret i Grankulla slås ihop med kontoret i Hagalund 2021

Aktias kontor i Grankulla kommer i framtiden att slås ihop med kontoret i Hagalund. Enligt planerna ska det här ske under år 2021.

 

– Förändringen sker då Hagalundbygget är klart. Ingen förändring sker således på kort sikt i Grankulla, säger Carola Nilsson, vice verkställande direktör, direktör för affärsområdet privatkunder, till KG.

Aktias samarbetsförhandlingar som inleddes 19.9 har slutförts 31.10. Efter slutförandet av förhandlingarna har bolaget fattat beslut om ändringar, till följd av vilka 92 uppgifter kommer att upphöra och ca 50 personer kommer att erbjudas nya uppgifter. 

Aktia söker tillväxt i Finlands tillväxtcentrum och sammanslår 18 av sina kontor med andra kontor. Aktia förnyar nu kraftigt sin verksamhetsform och servicemodell och skapar en framtidens bank, sägs det i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att vi förnyar vår verksamhet. Vi håller nu på och skapar en bank som är redo för både dagens och framtidens krav. Tekniken som kontinuerligt utvecklas och ändringarna i människornas konsumtionsvanor leder också till en ändring i kundbeteendet, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub i pressmeddelandet.

Aktia söker tillväxt i tillväxtcentrum och gör ändringar i verksamheten på 18 av sina totalt 32 kontor. Kontoren i Houtskär, Nagu, Korpo, Hangö, Ekenäs, Ingå och Lovisa sammanslås med andra kontor eller deras försäljning till en annan aktör utreds. Kontoren i Munkshöjden, Myrbacka, Lojo, Kimito och Korsholm sammanslås med andra kontor. I stället för de nuvarande kontoren i Sibbo, Tusby, Pargas, Malax, Vörå samt Karleby grundas nya kundmöteslokaler som fungerar genom tidsbokning. Ändringarna sker gradvis med början i januari 2020. Dessutom kommer kontoret i Hagnäs att sammanslås med kontoret Tre Smeder och kontoret i Grankulla med kontoret i Hagalund i ett senare skede 2021.

– Därutöver betjänar Aktia sina kunder via nät- och mobiltjänsterna oberoende av plats och tid. Aktia kommer att informera sina kunder i god tid om verkningarna av den nya servicemodellen och guida kunderna genom ändringarna, säger banken i sitt pressmeddelande.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *