| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Asemakaavoitus strategian mahdollistajana

Jokavuotiseen kaavoituskatsaukseen on koottu Kauniaisissa vireillä olevat kaavahankkeet ja tiivis selostus jokaisesta.

Sisältö tarkentuu kaavoitusprosessin eri vaiheissa, jotka asetetaan aina myös kuntalaisten nähtäviksi palautteen antamista varten. Kaavoituksessa pyritään yhdistämään lukuisat eri tavoitteet, ja usein hankkeisiin liittyy keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia, joita ei voida yhtä aikaa toteuttaa. Lopputulos on aina jonkinlainen kompromissi. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto, merkittävimmissä hankkeissa usean vuoden kestäneen prosessin päätteeksi.

Kauniaisten kaupunkisuunnittelun tavoitteena on säilyttää kaupungin elinvoimaisuus ja mahdollistaa hallittu kasvu Kauniaisten ominaispiirteet huomioiden. Kaavahankkeet perustuvat Maankäytön ja asumisen kehityskuvaan 2015 sekä kaupunkistrategiaan. Väestönkasvun tavoitteena on n. 1 % vuosittainen kasvu, mikä tarkoittaa n. 10 000 asukasta vuonna 2020 ja 12 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä.

Monipuolisen asuntorakentamisen ohella tarvitaan harkintaa julkisten ja kaupallisten palveluiden määrästä ja sijainnista, arviota työpaikkojen kehityksestä, liikenneratkaisuista ja yleisten yhteiskunnallisten trendien vaikutuksesta. Ilmastonmuutoksen haasteisiinkin tulee vastata. Kaavoituksen keinoin on mahdollista vaikuttaa ihmisten valintoihin ja ohjata niitä kestävään suuntaan. Esimerkiksi sijoittamalla suuremmat uudisrakentamiskohteet harkiten joukkoliikenteen kannalta erinomaisille sijainneille tai kävelyetäisyydelle palveluista, voidaan mahdollistaa ihmisten liikkumistottumusten muutos. Energiaratkaisuihin ja materiaalivalintoihin voidaan vaikuttaa. On myös tärkeää mitoittaa rakentaminen oikein, valituissa kohdissa riittävän tehokkaasti, jotta paine seuraaville rakennushankkeille vähenee. Lopputuloksena tulee aina olla viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Valtaosa Kauniaisten kaupungista on nyt ja jatkossakin vehreää pientaloaluetta. Kauniaisten identiteetille tärkeän huvilakulttuurin säilymistä tuetaan yhdessä tonttien omistajien kanssa vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella. Kulttuurihistoriallisesti tai paikallisesti arvokkaat kohteet on koottu Kauniaisten rakennusinventointi –tiedostoon, jota käytetään aktiivisesti suojelukaavojen laatimisen työssä ja suunnitelmien ympäristöön sovittamisen apuna.

Kauniaisten strategian mukaan viheralueiden määrä ei saa vähentyä täydennysrakentamisesta huolimatta. Näin tuetaan vehreän huvilakaupungin ilmettä ja huolehditaan kaupungin hiilinieluista. Tilannetta seurataan ns. viheraluemittarin avulla. Toistaiseksi mittari on plussan puolella uusista hankkeista huolimatta. Tämä onnistuu hyvän suunnittelun ja tonttien optimaalisen hyödyntämisen kautta, jolloin pinta-alaa jää myös pihoille ja puistoille. Jos kuitenkin on tarkoituksenmukaista hyödyntää pieni osuus viheralueesta rakentamiseen, se kompensoidaan toisaalla. Toivottavasti myös pientalotonteilla ja niiden pihoilla säilytetään puita ja istutetaan uusia!

Strategiaan sisältyvä, paljon mielenkiintoa herättänyt kaupungintalokorttelin kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Myös tässä hankkeessa on runsaasti yhteen sovitettavia haasteita. Keskeinen sijainti lähellä kauppoja ja juna-asemaa edellyttää nykyistä tehokkaampaa maankäyttöä. Suunniteltu ratkaisu alueen keskellä mutkitellen mahdollistaa kuitenkin ympärilleen kauniaislaisen vehreyden sekä turvalliset puisto- ja ulkoilualueet kaikille asukkaille. Suunnitelmista järjestetään yleisötilaisuus ja seuraavista vaiheista informoidaan aktiivisesti. Oikein hyvää tulevan viikonlopun isänpäivää!

MARIANNA HARJU

YHDYSKUNTATOIMEN JOHTAJA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *