| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Torget nästan klart – invigning 28.11

Det nya torget i Grankulla blir snart färdigt och invigningen är torsdagen den 28.11.

Hur har byggandet gått och är du nöjd med slutresultatet Marianna Harju, direktör för samhällstekniken?

– Det återstår ännu en bit till invigningen 28.11 och byggandet är på upploppet. Förväntningarna höga så klart, vi strävar efter en högklassig stadskärna. Byggandet har inte varit utan utmaningar, man ställs ju alltid inför sådant som måste avgöras i byggskedet och som man inte kunnat förutse under planeringen. Tidtabellerna kan också försenas av faktorer som inte har med beställaren att göra och det kan leda till kedjereaktioner för hela projektets tidtabell eller att arbetsmoment måste flyttas.

Foni. Cykelställena i bakgrunden.

Det som varit speciellt utmanande är enligt henne de extremt små marginalerna både uppåt och neråt.

– När ett torg ympas in i en färdig miljö har det handlat om centimeter för att passa in torgets strukturer över den underjordiska parkeringshallen och att passa in med höjden på de omkringliggande bostadshusen och affärslokalerna, i synnerhet ingångarna. Naturligtvis ska också bortledningen av ytvattnet fungera, det vill säga områdets fall måste fungera. Vi har jobbat hårt för att projektet ska fungera och det ser bra ut både med tanke på slutresultatet och hur hela tidtabellen hållit.

Vad har det nya torget att bjuda på?

– Thurmansplatsen är egentligen en serie av tre skvärer av olika slag. Området närmast köpcentret kantas av affärslokaler och restauranger med sina uteserveringar. Där finns skulpturen Foni med vattentema, och en konstlekplats för barn. På den mellersta skvären finns plats för torgförsäljare och en estrad för uppträdande. På bibliotekssidan finns ett konstverk med bibliotekstema och stenläggning med boktema. Planteringsmöjligheter finns integrerade i behållare på alla delar av torget eller i andra fasta strukturer och helheten fungerar också för större arrangemang såsom Granidagen. Träd planteras på området utanför den underjordiska parkeringens tak eftersom träd naturligtvis inte skulle trivas ovanpå hallens takkonstruktion.

Bokstäver utanför biblioteket.

Är byggandet i centrum nu efter många år över?

– Vissa av torgets sista arbeten kan inte avslutas förrän på våren. Till dem hör förstås planteringarna i nya behållare. I arbetsprogrammet 2020 ingår också upprustningen av biblioteksbyggnadens fasad och ytbehandling.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *