| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Företagarföreningen i köpcentret Grani lades ner

Köpcentret Granis företagarförening lades ner i december. Föreningen grundades enligt köpcentrets chef Heli Vainio under en tid då fastigheternas ägare inte hade kompetens att marknadsföra objekten de ägde.

Företagarföreningarna tog då hand om den biten.

– Tiderna har förändrats. Fastigheternas ägare köper numera ofta den kommersiella ledningen för sina objekt av proffs i branschen och de har ofta också marknadsföringskompetens. Samtidigt har marknadsföringen hos många företag inom handel och service koncentrerats till kedjornas ledning och i affärerna har man i första hand anställt bransch- och kundtjänstproffs. Det är ont om tid och vissa kedjor till och med förbjuder sin personal att delta i företagarföreningar.

Föreningen hade, i samarbete med köpcentrets chef, ansvaret för att marknadsföringen planerades och genomfördes. Föreningen var också ett språkrör mellan hyresgäster och ägare.

Hur sköts det här nu och är du nöjd med lösningen?

– I praktiken är förändringarna inte så stora, men jag är nöjd över att man i och med att föreningen lagts ner inte mer behöver sätta tid på föreningsarbete såsom officiella protokoll och årsmöten. Den tiden kan istället användas till växelverkan med hyresgästerna och att hitta på och ordna evenemang.

Faktureringen sköts numera via samma kanaler som övrig fakturering i fastigheten. Det här sparar enligt henne tusentals euro som kan sättas på marknadsföring. De företagare som är intresserade av föreningsverksamhet kan ansluta sig till företagarföreningen i Grankulla.

Har du något nytt att berätta om läget i köpcentret? Finlayson har en popup-affär men den stängs i slutet av januari.

– Det finns inget nytt att berätta om uthyrningarna.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *