| KAUPUNKI - STADEN

Uppdaterad: Gymnasieundervisningen sker på distans, idrottsplatser stängs

Undervisningen för eleverna i årskurs 1 och 2 i gymnasierna i Grankulla sker på distans i en vecka från och med måndag. Det beslutade staden på fredagen.

Studentskrivningarna berörs inte utan beslutet har tagits bl.a. för att trygga dem.

Bildningsdirektör Heidi Backman säger att det på fredagen fanns tre bekräftade fall av coronainfektion hos vuxna.  Inga barn har bekräftad infektion, men det fanns barn i karantän i Granhultsskolan, i Kasavuoren koulu samt i Kasabergets daghem.

– Barnen är i karantän eftersom de har en vuxen familjemedlem med coronainfektion. Barnen har inte haft symtom.

 Gymnasiebeslutet berör inte studentskrivningarna utan beslutet har tagits bl.a. för att trygga dem.

– Vi vill säkerställa att studentskrivningarna kan ordnas så säkert som möjligt, därför väljer vi att ordna distansstudier för studerande i första och andra klass i gymnasiet. Studentexamensnämnden beslöt att alla prov ordnas under nästa vecka, och inte under de två kommande veckorna. Det innebär att vi behöver fler lärare som kan övervaka proven och då är det till fördel att ettorna och tvåorna distansstuderar.  

Hur ordnas det i praktiken?

 – I gymnasierna har vi lärare och studerande som är vana vid digitala studier och självständiga uppgifter. Alla har en dator och kommunikation sker t.ex. via en digital lärplattform.

Petra och biblioteket stängs

Alla vårdnadshavare till skolelever kommer idag att via skolornas infokanal Wilma att få noggrannare information om läget i skolorna och undervisningen. Vårdnadshavarna till klasskamrater till de barn som satts i karantän kommer att få ett separat infobrev, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Även daghemmen informerar föräldrarna om detaljerna kring dagisverksamheten.

– Vid daghemmen fortsätter verksamheten tills vidare normalt. Vårdnadshavarna informeras i dag om situationen vid daghemmen och i grupperna och hur man agerar om läget förändras, säger Masar. 

På fredagen beslutades också om att undervisningen vid medborgarinstitutet Petra avbryts och att idrottsplaner stängs. Även ungdomsgården stängs och ungdomsverksamheten avbryts.

– Stadens fritidsverksamheter håller stängt 14 – 27.3. Detta gäller i det här skedet biblioteket, medborgarinstitutet, idrottsanläggningarna, öppna dagvården och stadshusets ungdomslokal, säger Masar.

Villa Bredas lunchrestaurang stängs fr.o.m. måndagen 16.3 och dessutom införs restriktioner för de utrymmen som har verksamhet för utomstående.

Därtill införs restriktioner på Villa Breda rörande besök och användningen av de allmänna utrymmena. Det informerar vi skilt om senare, säger Masar.

Församlingen påverkas också

Även församlingarna i staden påverkas. Församlingens mest centrala verksamhet som gudstjänster och förrättningar som dop och jordfästningar ställer Grankulla svenska församling inte in utan iakttar försiktighet vid genomförandet av dem.

– Församlingens övriga vanliga verksamhet för barn och ungdomar, unga vuxna, körverksamhet och alla annan verksamhet för vuxna ställs in i det här skedet för tiden 13-20.3, meddelar församlingen.

Uppdaterad 13.3. kl. 16.10.

Läs även hur idrotten i staden påverkas: kaunisgrani.fi

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *