| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Hyrorna orosmoment för företagare i Grankulla

Företagarföreningen i Grankulla, gick för en tid sedan offentligt ut med en vädjan till alla hyresvärdar om att de ska följa stadens exempel och bevilja företagarna hyresfrihet.

– Håll era hyresgäster vid liv och i beredskap att öppna dörrarna så att de kan fortsätta sin verksamhet genast när det är möjligt, löd ordförande Kia Katarina Järvinens budskap.

Köpcentrets chef Heli Vainio uppgav i det senaste numret av Kaunis Grani att köpcentret öppnar en diskussion med alla hyresgäster som tar kontakt och strävar efter att hitta en lösning.

Hur ser det då ut i köpcentret i Grani? En del av företagarna är missnöjda med resultatet av förhandlingarna och andra är nöjda.

Till de missnöjda hör Johan Hallbäck på Pannacotta. Han betalar full hyra, trots att försäljningen klart minskat.

– Jag tycker alla i Finland borde bära sitt ansvar, nu finns det inga fripassagerare.

Hur mycket har försäljningen minskat under den senaste månaden?

– Cirka 25 % men det var ju egentligen först på andra halvan i mars som det blev tuffare restriktioner. I april kommer försäljningen säkert minska ännu mera, säger Hallbäck.

Han ser ändå med tillförsikt på framtiden och gör allt “för att vinna den här matchen”.

– Vi har många kunder som inte svikit oss trots situationen, och det är vi väldigt tacksamma över.

Joanna Byman på Nice&Guys har heller inte fått någon hyressänkning.

– Nej, vi har inte fått någon sänkning överhuvudtaget. Precis som andra servicebranscher inverkar den här situationen på oss. Vår bransch har stora fasta kostnader över lag och hyran är den överlägset största, så jag hade nog väntat mej att hyresvärden kommer emot, säger hon.

Hur tycker du att hyresvärden borde ha agerat?

– Med tanke på att vissa av de största investerarna i köpcentret är stora statliga institutioner så är det sorgligt att hyresvärden inte kommer emot, säger Joanna Byman som ändå ser ljust på framtiden tack vare många nöjda och lojala kunder.

Köpcentret har enligt Heli Vainio förhandlat och slutit avtal med många, men några hyresbefrielser har inte förekommit. Hon säger att de försök kanalisera tillmötesgåendet främst till de hyresgäster där det med tanke på den fortsatta verksamheten har mest effekt. Enligt henne är kassaflödet från hyrorna på samma sätt viktiga för hyresvärden som försäljningen för hyresgästerna.

– Hyresintäkterna täcker bl.a. värme, fastighetsskatt, städning, fastighetsservice samt löne- och finansieringskostnader. Det är viktigt att att bedöma helheten för alla parters del, säger hon och påpekar att möjligheterna att komma är mot är begränsade, mycket mer begränsade än hos t.ex. Senaatti som beviljar hyyresfrihet åt mindre företagare.

På frågan om varför hyresfrihet inte beviljas svarar Jukka Lehtola, vd för VVT Kiinteistösijoitus Oy, som förvaltar en av fonderna som äger delar av köpcentret, att det rådande läget är en utamning för alla, både hyresgäster som hyresvärdar. I övrigt hänvisar han till Heli Vainios svar.

Det finns alltså också i Grani företagare som lyckats komma övernens med hyresvärden. En av dem är Viktor Pishchenko på Roberts Coffée.

– Vi kom överens med hyresvärden om hyran för april och maj, säger han men kan inte närmare gå in på vad överenskommelsen går ut på eftersom det handlar om konfidentiell information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *