| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Vuoden 2019 tilinpäätös sekä koronan vaikutus kaupungin talouteen

Vuoden 2018 maltillisen väestönlaskun jälkeen oli vuosi 2019 taas nopeamman kasvun vuosi. Kauniaisten asukasluku nousi vuoden 2018 lopun 9601 asukkaasta vuoden 2019 lopun 9797 asukkaaseen.

 

Edellisen vuoden väestönkasvu oli ts. n. 2 %, mutta ottaen huomioon vuoden 2018 maltillisen väestönlaskun, on keskimääräinen väestökasvu vuosina 2018-2019 noin 0,9 %. Tämä on varsin hyvin linjassa kaupunkistrategian noin 1 % keskimääräisen asukasluvun kasvun tavoitteen kanssa. Vuoden 2019 aikana valmistui yhteensä 65 kpl uusia asuntoja. Kauniaisten kaupungin lopullinen tilikauden 2019 alijäämä on noin 1,5 miljoonaa, ollen selvästi talousarviota huonompi. Tulosta voidaan kuitenkin pitää torjuntavoittona tilanteessa, jossa koko kuntakentän veropohja on pettänyt pahasti ja jossa alkusyksyn ennusteet vielä osoittivat huomattavasti tätäkin heikompaa tulosta. Kertaeristä puhdistettu tulos on kuitenkin erittäin heikko, ollen noin 4,1 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että vuosista 2017–2018 tuli vuosikymmenen ainoat tilinpäätökset, joiden aikana Kauniainen saavutti rakenteellisesti positiivisen tuloksen.

Vuodet 2016–2018 olivat kaupungille erittäin maltillisen toimintamenojen kasvun aikaa, kun toimintamenot kasvoivat vuoden 2015 tilinpäätöksestä vuoden 2018 tilinpäätöksen absoluuttisesti vain noin 1,7 %. Vuosi 2019 muodostaa myös toimintamenojen osalta poikkeuksen aikaisempaan kolmeen vuoteen, toimintamenojen kasvaessa kokonaiset 4,5 % verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen toimintakate alitti kuitenkin talousarvion mukaisen toimintakatteen.

Tilikauden talousarviota huonompi tulos selittyy pääasiallisesti verotulojen selvästi ennustettua heikommasta kehityksestä. Kokonaisverokertymä oli noin 67 miljoonaa €, joka alitti sekä Kuntaliiton että kaupungin oman ennusteen kokonaisverokertymästä yli 5 miljoonalla €. Se mikä kuvaa tilanteen poikkeuksellisuutta on vertaus vuosien 2017 ja 2018 kokonaisverokertymään, joka kumpanakin vuotena oli yli 69 miljoonaa €. Verotulot ovat siis vahvasta väestönkasvusta huolimatta kehittyneet negatiiviseen suuntaan.

Kuntaliitto ennusti vielä ennen koronakriisin iskemistä vuodelle 2020 vahvaa verotulojen kokonaiskasvua noin 67 miljoonasta eurosta lähes 73 miljoonaan euroon. Osaselittäjä tälle vahvalle ennustetulle kasvulle oli vuonna 2019 kunnallisveroon muodostuneella verotulojen kertymävajeella, jonka ennustettiin korjaantuvan 2020. Kaupunki oli itse verotuloarvioissa huomattavasti konservatiivisempi ja ennusti verotulojen kasvavan noin 70,9 miljoonaan euroon. Koronaepidemian aiheuttama yleinen taloudellisen aktiviteetin hiipuminen, lomautukset ja lisääntyvä työttömyys tarkoittavat kuitenkin sitä, että verotulokertymä tulee olemaan huomattavasti tätä heikompi. Kuntaliiton alustavan 3.4. julkaistun veroennusteen mukaan kuntien verotulot putoavat 2 miljardilla eurolla verrattuna aikaisempaan ennusteeseen. Kauniaisten kokonaisverokertymä tulisi ennusteen mukaan olemaan noin 69 miljoonaa euroa. Oma arvioni on tätäkin negatiivisempi, mutta lähikuukaudet osoittavat, kuinka syvä BKT:n pudotus ja tätä kautta myös verotulojen muutos tulee olemaan.

Kuntatalouden kannalta koronaepidemia aiheuttaa mm. vahvasti laskevia maksutuloja (esimerkiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ison pudotuksen muodossa), verotulonmenetyksiä sekä nopeasti kasvavia sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, erityisesti erikoissairaanhoidon puolella. Valtion tukitoimenpiteet kunnille tuovat tähän varmasti jonkin verran helpotusta, mutta ei kuitenkaan kokonaisuudessaan kompensoi koronasta johtuvia menetyksiä.

Se missä Kauniainen eroaa moneen muuhun Suomen kuntaan verrattuna ja antaa meille hieman pelivaraa on, että kaupungilla ei ole pitkäaikaista velkaa. Meillä on myös väestömäärään suhteutettuna kohtalaisen hyvä tasepuskuri 52,7 miljoonaa euroa, edellisten tilikauden kertyneiden ylijäämien muodossa. Kyseessä ei ole kassassa olevasta rahasta, vaan tase-erästä. Tämä kuitenkin antaa kaupungille puskurin kärsiä myös hetkellisesti alijäämäisistä tuloksista, ilman tarvetta äkkijarrutuksiin. Siitä ei kuitenkaan pääse mihinkään, että viimeistään koronaepidemian myötä myös Kauniaisissa on tulevina vuosina edessä vaikeita priorisointipäätöksiä koskien sekä palveluvalikoimaa että investointeja.

CHRISTOFFER MASAR

KAUPUNGINJOHTAJA

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *