| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kaunis Grani höjer profilen

Vår lokaltidning Kaunis Grani har till uppgift att vara ett kommunalt informationsblad, ett kommersiellt annonsorgan och att producera textinnehåll som läsarna tar till sig.

De förstnämnda utgör den ekonomiska basen som står på två ben. Textinnehållet i ord och bild skall göra tidningen attraktiv och där har budet också gått till läsarna om hjälp.

De ekonomiska premisserna som vilar på två ben är något vi får rätta oss efter inom tidningens redaktion. Visst kan man ha negativa synpunkter om detta eftersom redaktionens handlingsutrymme begränsas. Å andra sidan skulle en helt frikopplad lokaltidning inte vara ett realistiskt alternativ. Folk vill ha information om vad som sker i staden och folk läser kommersiella annonser särskilt nu när köpcentret vuxit till sig.

Under de gångna åren har det funnits ett visst tryck på att genomföra en läsarundersökning i avsikt att få reda på läsarnas uppfattning om tidningen och ta del av deras önskemål och kritik. Min egen syn som baserar sig på mångårig erfarenhet av forskning är att inte anlita en dyr konsult där skattebetalarna betalar räkningen och nyttan för läsarna är minimal. Jag återkommer strax till varför detta negativa omdöme. Dessbättre finns det i Kasabergets finska gymnasium något som heter Grani Works där eleverna åtar sig olika uppdrag mot anspråkslös ersättning. De fick uppdraget och se där fick vi flera flugor i en smäll. Kommunens kostnader minimerades, eleverna fick lära sig göra enkäter och vi fick det vi ville ha, det vill säga läsarnas synpunkter.

Problemet med enkäter är att deltagandet är väldigt litet och i detta fall knappt 200 personer. De som svarade var desto aktivare. Även om man gått in för en väldigt dyr lösning med utskickade intervjuare är det inte sagt att vi skulle ha blivit mycket klokare. Folk vet vad de inte gillar men det de önskar är ofta diffust och svårt att greppa.

Parallellt med detta har staden låtit genomföra en invånarenkät där svarsprocenten var ungefär 38 procent. Överlag verkar Grankullaborna vara nöjda med sin kommun och det serviceutbud som Grankulla erbjuder. Däremot skall man vara försiktig med att avläsa trender och förändringar i någon riktning. Jämförelser har gjorts med motsvarande enkät från 2016 där resultaten är i praktiken oförändrade förutom på en punkt. Differenserna måste uppgå till flera procentenheter innan man kan slå fast att något blivit sämre eller bättre. När detta är sagt är det uppenbart att färre är missnöjda med staden nu än vad var fallet 2016. Något har hänt i staden till det bättre jämfört med vad som är fallet i grannkommunerna.

Beträffande Kaunis Grani höjs profilen i höst vilket ger en fräschare profil för den behövliga men tråkiga kommunala informationen, frontsidan får en uppryckning och samma gäller reportagen. Förändringen är försiktig men det viktiga är självfallet tidningens journalistiska innehåll. Folk vill ha reportage i nu och forntid inom ett brett ämnesområde. Beträffande detta finns det mycket att ösa ur i Grankulla.

JAN SUNDBERG

ORDFÖRANDE FÖR TIDNINGENS REDAKTIONSRÅD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *