| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Masar: Finansieringslösningen fortfarande katastrofal i vårdreformen

Regeringen har fastställt riktlinjerna för den fortsatta beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Avsikten är att lagutkasten om strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna ska sändas på remiss ännu under juni. Lagförslaget ska ges till riksdagen i december.

Totalt blir det 21 vårdlandskap + Helsingfors och förslaget omfattar en särlösning för Nyland. Grankulla ska enligt förslaget höra till Västra Nyland.

Kommunernas inkomster och kostnader överförs uppskattningsvis till ett värde av cirka 19,1 miljarder euro på 2020 års nivå för att finansiera landskapens verksamhet.

Hur kommenterar du ministerarbetsgruppens nya förslag och vad säger du om beslutet om Nyland, stadsdirektör Christoffer Masar?

– Lösningen motsvarar för strukturens del den områdesfördelning som kommunerna i Nyland önskat, dvs. fyra vårdlandskap plus Helsingfors för Nylands del. Fastän kommunerna istället för landskap nog hade önskat en samkommunsbaserad modell. Grankulla hör i den föreslagna modellen till Västra Nylands vårdlandskap.

Den föreslagna finansieringslösningen är enligt honom tyvärr lika katastrofal för Grankulla som motsvarande förslag under förra regeringsperioden. Alla kommuners kommunalskattesatser sänks med 12,63 procentenheter, oberoende av hur stora social- och hälsovårdskostnaderna är i de olika kommunerna och hur värdefull en skatteprocentenhet proportionerligt är.

– De kommunspecifika ändringarna begränsas genom en graderad fem års övergångsutjämning och tills vidare genom en permanent maximal förändringsbegränsare på +/- 100 euro per invånare. Det betyder i praktiken att Grankulla i fortsättningen kommer att vara nästan totalt beroende av statsandelar.

Vad händer härnäst i Grankulla?

– Hela lagpaketet kommer att skickas på utlåtanderunda till kommunerna och Grankulla kommer enligt nuvarande planer att behandla vårt utlåtande i stadsstyrelsen den 7 september och i stadsfullmäktige den 21 september.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *