| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Rehn-Kivi om vårdreformen: Viktigt steg framåt

Regeringen presenterade på fredagen sina linjedragningar för vård – och landskapsreformen. Riksdagsledamoten och Grankullas stadsstyrelseordförande Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig speciellt över att Nyland delas i fem egna vårdområden och för de starka skrivningarna för att garantera en jämlik vård på svenska.

– Det är viktigt att vi nu kan gå vidare med vårdreformen. Coronakrisen har visat att vi behöver enhetligare sätt att både förebygga och handskas med sjukdomar. Det ansvaret kan säkert bättre tillgodoses i landskapsomfattande enheter. Tillgången till bashälsovård kommer att förbättras och vi ska satsa på lågtröskelservice där individen får stöd i sina olika livsskeden, säger hon i ett pressmeddelande. 

Dessutom påpekar hon att servicen på svenska ska förbättras. 

– Nationalspråksnämnder tillsätts och samarbetet över landskapsgränserna får en större roll bland annat i specialomsorgen för att trygga rätten till vård också på svenska, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi betonar dock att modellen för hur de olika landskapen ska finansieras ännu är öppen. 

– Vi måste se till att alla landskap har samma förutsättningar att ge en så god vård som möjligt. Jag utgår från att regeringen inväntar och beaktar alla utlåtanden som nu inbegärs av både landets kommuner, sjukvårdsdistrikt och andra viktiga aktörer, säger Rehn-Kivi.

 Förslaget går nu på en utlåtanderunda.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *