| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Coronafall i Kasavuoriskolan: “Skolan fortfarande trygg”

En elev i Kasavuoren koulu har 10.9 konstaterats ha coronasmitta. Med anledning av detta har två undervisningsgrupper och fem av skolans personal ombetts att stanna hemma för att de eventuellt exponerats, informerar staden.

Hittills har det varit rätt lugnt i skolorna.

– I mars hade vi enstaka karantänfall gällande skolorna, och senare under våren ett fall med barn i ett daghem som hade smittan. I dessa fall lyckades spridningen stoppas mycket effektivt. Familjerna och personalen agerade snabbt och ansvarsfullt, säger bildningsdirektör Heidi Backman.

 Hur allvarlig ska situationen vara för att en hel skola i Grankulla övergår till distansundervisning?

– Det är smittskyddsläkaren som avgör hur allvarlig situationen är, men det handlar ju om att man ser att risken för spridning är alltför stor ifall närundervisning fortsätter. Närundervisningen är mycket viktig för barnen och lagen om grundläggande undervisning krävande. Det ska mycket till för att stänga en skola helt och hållet.

Vad är det budskap till föräldrarna och lärarna i dessa tider?

– Vi fick budskapet om det aktuella fallet vid sjutiden torsdag kväll. Inom tre timmar hade vi kartlagt vem alla som exponerats för smitta och fått ut information till alla berörda, samt till skolans alla vårdnadshavare. De som exponerats har inte kommit till skolan i dag. I dag ringer den egna hemkommunens smittoskyddsmyndighet till alla som exponerats och de sätts i karantän. De som har symtom testas. Samarbetet mellan bildningen och social- och hälsovården har fungerat snabbt och smidigt. Skolan är fortfarande trygg för eleverna och personalen. 

Undervisningen i skolan fortsätter för de övriga elevernas del som normal närundervisning. Eleverna i karantän får undervisning enligt vad klassföreståndaren och skolans rektor överenskommer. Kauniaisten lukios elever har också blivit informerade. Abiturienterna  studerar på distans fram till och under höstens studentskrivningar 14.9-1.10. På det här sättet undviker man situationer där en hel grupp sätts i karantän. En abiturient vid Kauniaisten lukio är för tillfället satt i karantän p.g.a. exponering. Testresultat har ännu inte fåtts.

Grankullas epidemiologiska team följer med hur läget utvecklas och kommer vid behov med nya anvisningar. I alla skolor i Grankulla följs THL:s direktiv gällande distansering och allmän hygien. 

THL: Över 40 fall 

Från och med skolstarten har THL fått kännedom om över 40 situationer i Finland där en person som smittats av coronaviruset har utsatt flera personer för smitta inom småbarnspedagogiken, i skolor och på läroanstalter på andra stadiet. Sammanlagt över 1 700 personer har placerats i karantän på grund av exponering. Tills vidare har man konstaterat liten smittspridning bland de exponerade.

– De första uppföljningsuppgifterna från skolorna tyder på att man lyckas identifiera smittade och exponerade elever mycket väl. Liksom under våren 2020 har smittspridningen hittills varit låg, berättar sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi vid THL i organisationens pressmeddelande.

I Grankulla har det förekommit sammanlagt 39 coronafall, men nya har inte uppdagats på flera veckor.

Texten har uppdaterats kl. 14.30.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *