| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Oron på stan: ”Dags för vuxna att ta ansvar”

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn, brukar det sägas. Det här är något som Grankullaborna borde ta till sig anser Jessica Lerche, Anna Lena Karlsson-Finne och Jan Mäkiö.

De jobbar alla med unga på olika sätt och nu efterlyser mera föräldra- och vuxenansvar i staden för att råda bot på oroligheterna bland ungdomarna.

– Vuxna borde ta ansvar och stödja ungdomarna istället för att skriva osakligheter om läget på sociala medier. Vi har alla ett ansvar och bör fråga oss vad vi kan göra tillsammans för de unga, säger Anna Lena Karlsson-Finne.

Specialungdomsledaren Jan Mäkiö konstaterar att det helt klart blivit oroligare bland de unga under hösten. Det har hänt mera, bl.a vid skateparken och vid köpcentret. Droganvändningen har ökat explosionsartat och det förekommer mera slagsmål – till och med en incident med ett vasst föremål som ledde till att polis och ambulans fick kallas till plats, även om rubrikerna enligt Mäkiö såg värre ut än verkligheten.

Grankulla var en föregångare med att ha vuxna ute på stan och Jessica Lerche (i mitten på bilden) var stadens första gängarbetare.

Samtidigt påpekar han att man inte ska dra alla över en kam – det är ofta samma unga som de träffar på stan och alla är inte Granibor.

– Grani är en samlingsplats för många ungdomar och många av dem bor på andra ställen, säger Mäkiö.

De är alla överens om att det nu krävs vuxenansvar för att råda bot på situationen som enligt dem förvärrats bl.a på grund av coronapandemin, som gjort att många mår psykiskt dåligt.

– Framtiden ser osäker ut. Ångesten ökar både bland yngre och äldre, säger Karlsson-Finne, som jobbar som socialarbetare i Esbo där hon har barnskyddsfrågor på sitt bord.

Grani en föregångare

Grankulla var en föregångare med att ha vuxna ute på stan och Jessica Lerche var stadens första gängarbetare åren 1987-89. Hon säger att samma problem som nu fanns också då, bl.a med blandmissbruk. –

Man tog piller hemifrån och sålde också vidare till andra, säger hon.

Det fanns och finns en brist på föräldraskap, visar de utredningar som gjorts inte bara i Grankulla utan också annanstans, påpekar Lerche och Karlsson.

– Föräldrarna är ofta blåögda och tror att det här inte gäller deras barn och de är inte närvarande i sina barns vardag. Ett annat problem är att det alltid funnits föräldrar som köpt ut alkohol till sina barn, säger Anna Lena Karlsson.

Jessica Lerche berättar att hon på 80-talet gjorde en ungdomsundersökning som visade att unga var oroliga över sina föräldrars drickande.

– Föräldraskapet är viktigt och det är viktigt att föräldrar är goda förebilder, säger Lerche, som idag är ansvarig för Luckans ungdomsverksamhet.

Unga vill att vuxna ser och lyssnar annars blir de enligt Lerche och Karlsson frustrerade. De förespråkar också att föräldrar till skolelever lär sig känna varandra och skapar gemensamma regler för hemkomsttider osv.

Café efterlyses

Samtidigt som de förekommer mycket problem så satsas det mycket på att nå ut till ungdomen i Grankulla.

– Vi patrullerar mycket mera än tidigare, skolorna har en egen ungdomsarbetare och vi har ett bra samarbete med polisen, säger Mäkiö som är speciellt glad över att ungdomsarbetarna har sin egen bil till förfogande, vilket gör jobbet enklare.

Det som alla tre efterlyser är en ungdomscafé som kunde drivas som ett samarbete mellan staden och föreningarna. Ungdomarna behöver enligt dem ett ställe där de kan träffas också senare på kvällarna.

– Även ungdomarna borde fås med på ett hörn och så att de själva får ta ansvar, säger Jessica Lerche.

Behöver du stöd? Här stödtjänster för unga på finska och svenska:

Lähde/Källa: Jessica Lerche.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *