| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Världens lyckligaste ställe – Utställning 11.1.–12.2.

Enligt FN:s World Happiness Report är de nordiska länderna med bland de fem lyckligaste i världen och Finland har rankats först på listan redan tre år i rad. I en annan rapport har Grankulla tre år i rad rankats som den plats där de mest nöjda invånarna i Finland bor.

Inspirerad av de här resultaten besökte den brittiska dokumentärfotografen Barry Falk Grankulla för att träffa invånarna, för att fotografera dem och för att fråga dem hur det är att bo i Grankulla och varför de upplever att invånarna i deras samhälle rankas så högt då det gäller livskvalitet. Resultatet visas i en fotoutställning i Grankulla i januari.

I rapporten betonas att lycka inte uppstår enbart som en följd av välfärd trots att alla länder i tio i topp är välbeställda. I undersökningen beaktar man tre års glidande medelvärde i svaren på sex nyckelfaktorer: bruttonationalprodukten, socialt stöd, förväntad livslängd, valfrihet i livet, givmildhet och korruption. Finland har bra resultat i alla kategorier, men givmildheten är på en speciellt hög nivå. Nästan hälften av finländarna skänker till välgörenhet och nästan en tredjedel hade utfört frivilligarbete för en välgörenhetsorganisation under den senaste månaden. Finlands tätposition beror på en kombination av samhällets skyddsnät, individens frihet och en balans mellan arbete och fritid.

I en annan rapport var Grankulla för tredje året i rad kommunen med de nöjdaste invånarna. Av den här anledningen besökte dokumentärfotografen Barry Falk Grankulla för att träffa folk och prata med dem om hur det känns att bo i Grankulla och varför de tycker att Grankullaborna är så nöjda över sina liv.

Han strävade efter att träffa ett så representativt urval av människor som möjligt för sitt porträtt av staden i fotografier och samtal. Han fick upprepade gånger höra att Grankulla är ett sammansvetsat samhälle där grunden utgörs av förtroende mellan generationerna. När han bekantade sig med staden såg han hur mångsidig och samverkande infrastrukturen är, till exempel att bollhall och gym placerats i stadens befolkningsskyddsrum eller att musikinstitutet och konstskolan är på gångavstånd från varandra. Han träffade avtalsbrandkårister, stadsdirektören och unga som deltar i DigiLab.

Barry Falk noterade att samhällets sammansvetsning beror på dess historia. Grankulla har alltid varit känd som en populär hemvist för författare och konstnärer. I början av 1900-talet fanns här inte mycket mer än skog och buskar genom vilka vägar och stigar löpte. De första invånarna byggde sommarvillor vid Gallträsk och 1908 fick byn en järnvägsstation. Samfundet var lockande som boplats för författare och konstnärer och kulturellt blev Grankulla kosmopolitiskt. Grankulla konstskola, som grundades 1978, är äldst i Finland på sitt område. Falk fick veta att det i staden finns både ”företagaranda och traditionsmedvetenhet”. Grankullas grundare hade en vision: att leva i naturen och kollektivt beslutsfattande.

Ny tid. Fotoutställning i Grankulla stads Galleri i Grankulla bibliotek den 11.1–12.2.2021. Vernissage i form av ett Zoomseminarium skulle enligt planerna ordnas den 7.1, men det arrangeras nu inte. Seminariet skulle ha strömmats via Grankulla stads kulturtjänsters Youtubekanal.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *