| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Ledande överläkaren: Jag uppmanar alla att ta vaccinet

Koronavaccineringen har kört igång i Grankulla den 12.1. vid en vaccineringspunkt vid Kauniala sjukhus. Under veckan fortsätter vaccineringen av personalen och boende på enheter med heldygnsomsorg.

– Vi inleder vaccineringen av befolkningen i åldern 80 och äldre senast i februari och meddelar om tidsbokningen genast då vi vet hur mycket vaccin vi har till förfogande, säger ledande överläkare Pia Höglund.

Vaccineringarna har förlöpt väl och inga allvarligare skadeverkningar har uppdagats.

– Dem är vi dock beredda på liksom alltid i då vi vaccinerar. Därför rekommenderas att man har en 10-15 minuters uppföljningstid, d.v.s. den tid då allvarliga vaccineringsreaktioner typiskt framkommer.

Vaccineringarna sker under läkaröversikt och vaccineringspunkten har beredskap att sköta också allvarligare allergiska reaktioner. Det uppskattas att 1 per etthundratusen vaccinerade kan få en allvarlig allergisk reaktion.

– Milda reaktioner, liksom muskelvärk och reaktion där nålen stuckits är betydligt vanligare, men de kräver ingen vård och går snabbt förbi. Det diskuteras om vaccinets säkerhet. Det är viktigt att förstå, att coronavirusvaccinet går genom samma kvalitets-, säkerhets- och effektivitetsgranskning liksom alla andra mediciner med försäljningslov, betonar Pia Höglund.

Trots den snabba framställningen har coronavaccinet genomgått noggranna utvärderingsprocesser alla de faser, vilka ett säkert ibruktagande av vaccinet kräver tas i beaktande. I det seriösa läget har det riktats enorma resurser för undersökningsarbete och information har delats öppet inom forskningssamfunden. Därtill har man utnyttjat möjligheten att i realtid kunna  producera information som stöder försäljningsloven.

– För att kunna uppnå en flockimmunitet med vaccinet är det viktigt att så många som möjligt tar det erbjudna vaccinet. Uppskattningsvis kunde vi igen kunna leva i ett normalare samhälle om 60-70% av befolkningen är vaccinerad. Jag uppmanar alla Grankullabor att tänka på den egna coronavaccineringen som en satsning på framtiden och ta vaccinet, tillägger Pia Höglund.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *