| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Masar: Responsen om ungas hobbyverksamhet har ökat stadigt

Coronasamordningsgruppen för huvudstadsregionen öppnar den 1.2. hobbyverksamheter för unga under 20 år med vissa begränsningar. Grankulla fattade beslutet för egen del på torsdagen.

 

Koordineringsgruppen meddelade om sitt beslut på onsdagen. Enligt gruppen kan hobbyverksamhet för unga under 20 år ordnas enligt vissa begränsningar och genom att följa säkerhetsåtgärder i lokaler som förvaltas av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Matcher, tävlingar och turneringar får inte ordnas.

Stadsdirektör Christoffer Masar säger att en diskussion om att lätta på restriktionerna för hobbyverksamheten för barn och unga har förts redan under flera veckor både inom städerna och ibland även med staten.

– Trots att det inte går att förneka att coronasituationen fortfarande är mycket oroväckande så är det städernas plikt att granska läget på ett övergripande sätt ur befolkningens synvinkel och i det här fallet speciellt med tanke på ungdomarnas välmående på lång sikt. Vi vill inte upprepa samma fel som gjordes under depressionen på 90-talet. Följderna av dem har vi på många sätt lidit av i årtionden, säger han.

Han påpekar att vi samtidigt ska notera att lindringarna som det nu fattats beslut om är mycket begränsade och att villkoren för genomförande är strama.

– Vi ligger alltså fortfarande långt från normala förhållanden. Vi hoppas på och förutsätter ansvarigt agerande från föreningarna och den vuxna befolkningen, så att vi inte blir tvungna att återgå till stramare begränsningar igen.

Är det problematiskt att städerna i huvudstadsregionen lättar på restriktionerna, trots att ledande ministrar som statsminister Sanna Marin och omsorgsminister Krista Kiuru är kritiska till beslutet?

– Läget är inte optimalt då huvudstadsregionens och statens representanter inte är på samma linje om restriktionerna. Det märks dock klart att även ministrarna har olika åsikter om huruvida restriktionerna som berör hobbyverksamheten för barn och unga är proportionerliga och motiverade då man beaktar välmåendet som helhet, säger han.

Har ni fått mycket feedback om hobbyverksamhet för barn och unga efter att restriktionerna trädde i kraft på hösten?

– Responsen har ökat stadigt ju längre hösten framskridit. Förutom direkt respons från kommuninvånarna har det klart funnits tecken på att de långvariga begränsningarna på ett oroande sätt har börjat påverka välmåendet bland barn och unga.

Coronasamordningsgruppen för huvudstadsregionen beslutade också att de restriktioner och rekommendationer som är i kraft i huvudsak fortsätter att gälla i huvudstadsregionen till slutet av februari 2021.

Utöver Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla samordningsgruppens riktlinjer.

Läs mera: grankulla.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *