| KAUPUNKI - STADEN

Väylävirasto: Kaupunkirata-hanke käynnistyy

Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki ovat torstaina 14. tammikuuta allekirjoittaneet sopimuksen Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta.

Espoon kaupunkiradan toteuttamissopimus on allekirjoitettu ja Väyläviraston, Espoon ja Kauniaisten mittava yhteishanke käynnistyy. Lähi- ja kaukojunaliikenteen palvelutasoa parantava hanke aloitetaan rakentamissuunnittelulla, jonka jälkeen siirrytään usean vuoden kestävään rakentamisvaiheeseen.

Hanke mahdollistaa viraston mukaan Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Karjaan lähijunaliikenteen sekä Turun suunnan kaukojunaliikenteen kehittämisen vastaamaan kasvavien matkustajamäärien tarpeita.

Espoon kaupunkirata on myös Helsinki–Turku nopean junayhteyden (ns. Tunnin juna) ensimmäinen vaihe.

Hankkeessa toteutetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden viereen.

– Lisäksi kahdeksan aseman varustelutasoa parannetaan ja liityntäpysäköintialueita kehitetään. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös kaupunkien erilliskohteita, kuten radan vartta kulkeva pyöräilyn laatureitti, lehdistötiedotteessa sanotaan.

Hanke toteutetaan vuosina 2020–2028. Rakentamissuunnitteluun liittyvä lähtötietojen keruu on jo käynnistynyt. Hankealueella on tehty pohjatutkimuksia ja mittauksia viime vuoden loppupuolella. Vuonna 2015 hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan perustuva rakentamissuunnittelu käynnistyy vuoden 2021 alussa ja kestää noin kaksi vuotta. Rakentamaan olisi tämänhetkisen arvion mukaan tarkoitus päästä tämän vuoden loppupuolella.

– Espoon kaupunkirataa rakennetaan vilkkaasti liikennöityjen liikenneväylien tuntumaan. Rakentaminen on suunniteltava niin, että juna- ja muuta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän, projektipäällikkö Tommi Rosenvall kertoo tiedotteessa.

Espoon kaupunkirata on Väyläviraston, Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin yhteishanke, josta on sovittu myös Helsingin seudun MAL-sopimuksessa. Hankkeen kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa, johon kaikki osapuolet ovat myös sitoutuneet hankkeen kattohintana. Kustannukset jakautuvat puoliksi valtion ja kaupunkien (Espoo 40 %, Kauniainen 10 %) kesken.

Hankkeen suunnitteluvaiheeseen on saatu myös EU-tukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). Hankkeen rakennussuunnittelun kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa, johon Euroopan komission CEF-komitea on myöntänyt 50 prosentin avustuksen (11 miljoonaa euroa).

Vaikea kysymys kaupungille

Kauniaisten valtuusto hyväksyi pitkän keskustelun jälkeen marraskuussa kaupunkirata-sopimuksen tietyin ehdoin, eli että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj. euroa ylittäviltä osin ja edellytyksellä, että muut sopimuksen osapuolet hyväksyvät sopimuksen ja edellä mainitun Kauniaisten vaatimuksen.

Kaupunki saa projektin myötä mm. uuden rautatiesillan ja alituksen Tunnelitielle, joka on sekä esteettisesti, että toiminnallisesti nykyistä parempi, uudet liityntäpysäköintilaitokset, kaksi uudelleenrakennettua alikäytävää ja mm. melusuojauksen lähes koko Kauniaisten osuudelle.

Lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatukäytävän, jonka hinta Kauniaisille on n. 2,5 miljoonaa euroa ratainvestoinnin lisäksi.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *