| KAUPUNKI - STADEN

Staden beslutade om tidtabeller för skolorna – 1718 personer vaccinerade i Grankulla

Regionförvaltningsverket beslutade på fredagen om en stängning av kundutrymmen i huvudstadsregionen. Efter torsdagens linjedragningar på riksnivå och i huvudstadsregionens samordningsgrupp kom Grankulla stads befolkningsskyddsgrupp nu också med sina linjedragningar.

Regionförvaltningsverket beslutade på fredagen om en stängning av kundutrymmen i huvudstadsregionen. Beslutet berör bl.a. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Beslutet gäller bl.a. utrymmen som dessa:

Lokaler som används för lagidrott, gruppgymnastik, kontaktgrenar och annan motsvarande idrott samt gym och andra motsvarande lokaler för motionsidrott.

– Beslutet gäller inte sådana utrymmen där verksamheten är ordnad så att det i utrymmen finns högst tio personer åt gången. Personalen räknas inte med i antalet personer. Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att ska stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2009 och yngre barn än det. Beslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet, meddelar Regionförvaltningsverket.

Beslutet gäller för perioden 1.-14.3.2021.

Sedan huvudstadsregionen gick in spridningsskedet har Grankulla haft ett nära samarbete med de andra städerna i huvudstadsregionen och följer gemensamma restriktioner. På fredagen beslutade Grankulla om tiderna för bl.a. skolornas distansundervisning.

– Besluten är i huvudsak de samma som koordinationsgruppen i huvudstadsregionen kom överens om igår. Men vi beslöt bland annat att båda högstadierna i sin helhet övergår till distansstudier redan från och med nästa måndag. Gymnasiernas distansundervisning fortsätter, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Här beslutet:

Granhultsskolans elever i åk 4-6 har övergått till studier på distans under 1.3.-5.3.2021.

Hagelstamska skolan har övergått till studier på distans från den 1.3. till 28.3.2021.

Kasavuoren koulu  övergår till studier på distans från den 1.3. till den 28.3.2021.

 All personal i åk 1-9 och eleverna i åk 6-9 använder munskydd sedan 23.11. Skolorna står för munskydden, men eleverna får också använda egna.

Skolgrupper besöker inte fritidsverksamhetens lokaler. Skolgymnastik utövas fortsättningsvis utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.

– Vi vädjar till alla familjer att elever med symtom inte kommer till skolan, skriver staden på sin webbplats.

Gymnasierna studerar på distans fram till den 28.3.2021.

Daghemmen öppna

Daghemmen är öppna som vanligt. Småbarnspedagogikens personal använder inomhus munskydd i mån av möjlighet.

– Vi vädjar till alla familjer att barn med symtom inte förs till daghemmen. Vi ber också alla som besöker enheterna att använda munskydd, konstaterar staden.

I Kasabergets daghem är två grupper i karantän fram till den 10.3.2021.

Vaccineringsläget nu

Nu har 1718 personer vaccinerats i Grankulla (läget 26.2.). Vaccineringen fortsätter nu så här:

  • Vecka 9: Över 75 åringar (1946 och tidigare födda) samt Riskgrupp 1, 50-69 åringar (1952-1971 födda).
  • Uppskattning vecka 10 och 11: Liksom vecka 9.

Sammanlagt 133 personer har konstaterats bära på coronasmitta i staden. De flesta som insjuknat har tillfrisknat väl. Under de senaste två veckorna har antalet smittor stigit brant (sammanlagt 23 personer).

Läs mera på stadens webbplats

Läs intervju med stadsdirektören om läget (25.2.)

Texten uppdaterad kl. 18.00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *