| URHEILU - IDROTT

GrIFK Fotboll bidrar årligen med samhällsnytta till ett värde av 5,5 miljoner euro

Samhällsnyttan som GrIFK Fotboll bidrar med 5,55 miljoner euro per år. 

GrIFK Fotboll är med i det europeiska fotbollsförbundets UEFA GROW initiative, i vilket man utreder vilken samhällsnytta föreningens verksamhet medför. Över 600 barn och unga är regelbundet aktiva i GrIFK:s fotbollsverksamhet. Dessutom deltar ca 100 barn i mer säsongsbetonad verksamhet. Föreningen har cirka 200  frivilliga funktionärer och ledare.

I initiativet används UEFA:s SROI model (Social Return on Investment), med vilken man mäter den nytta för samhället som utövarnas aktivitet medför. Modellen ger ett verktyg för att kunna påverka – på både nationell och lokal nivå – utgående från faktabaserad analys. 

Av summan utgör enligt föreningen 2,4 miljoner euro direkta ekonomiska effekter, 1,9 miljoner är inbesparingar i hälsovården som fotbollsverksamheten medför och 1,2 miljoner euro utgör annan samhällsnytta. I modellen ingår inte den samhällsnytta som vuxen- eller elitidrott medför, dvs. i det här fallet GrIFK:s representationslag. 

Matti Hannuksela.

– Utifrån resultaten från UEFA SROI -analysen så gör föreningen ett betydande jobb för närområdets välbefinnande, ur såväl social, ekonomisk och hälsosynvinkel. Det här är ett bra verktyg och stöd för ett fortgående utvecklande av föreningsverksamheten samt en språngbräda mot föreningens mål de närmaste åren. Vi hoppas att detta också noteras bland beslutsfattare och att det tar på förståelsen för motionens betydelse till en ny nivå, säger GrIFK Fotboll r.f. ordförande Matti Hannuksela i ett pressmeddelande. 

“Viktiga samarbetspartners”

– I Grankulla har man alltid satsat på motion och förstått att förutom trevliga hobbyn och upplevelser så för det också med sig välmående, samvaro, bättre hälsa och även ekonomisk nytta. De aktiva föreningarna bidrar till invånarnas välbefinnnande och gör också staden till en mer attraktiv plats att bo på. Det är fint att man via denna kvantifiering kan visa på hur stor totalnytta GrIFK Fotboll tillför Grankulla och dess närområden”, konstaterar stadsdirektör Christoffer Masar i pressmeddelandet.

– Speciellt i dessa tider då vi förhoppningsvis är på väg ut ur coronapandemin är föreningarnas roll ännu viktigare som partners till staden. Vi fortsätter och fördjupar gärna samarbetet för att få barn och unga att röra på sig, tillägger Masar.

GrIFK ingick nyligen ett samarbetsavtal med FA Solutions, ett företag verksamt inom molnbaserade IT tjänster. Som en del av avtalet har föreningens hall döpts till FA Solutions Arena. Utöver traditionell sponsorering så erbjuder FA Solutions föreningen experthjälp med att analysera och behandla datan för UEFA SROI-analysen.

Läs mera om detta här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *