| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii rohkeita avauksia

Kauniaisten tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tätä työtä ohjaa valtuuston vuonna 2020 hyväksymä resurssiviisauden tiekartta.

Alueellisen hiilineutraalisuuden lisäksi tiekartan avulla tavoitellaan sellaisten ilmastopäästöjen vähentämistä, jotka liittyvät esimerkiksi kulutukseen ja syntyvät kaupungin rajojen ulkopuolella. Hiilineutraalisuuden lisäksi tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta globaalisti kestävälle tasolle ja turvata kaupungin tärkeitä luontoarvoja sekä ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Viheralueilla ja niiden säilyttämisellä on myös hiilineutraalisuuden saavuttamisessa tärkeä rooli: metsiemme puustoon ja muuhun kasvillisuuteen sitoutuu noin 8 % kaupungin alueella syntyvistä ilmastopäästöistä, ja maaperä, erityisesti suoalueet ovat merkittäviä hiilivarastoja.

Resurssiviisauden tiekartan tärkeimmät tavoitteet liittyvät liikkumiseen, rakennuksiin, energian kulutukseen ja tuotantoon, ruokaan ja luonnonvarojen kulutukseen. Tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi esimerkiksi:

  • liikenteen päästöjen vähentyä nykyisestä 90 %
  • kaupungin rakennusten energian kulutuksen pienentyä 25 %
  • paikallisen uusiutuvan energiantuotannon kattaa rakennusten lämmittämisestä esimerkiksi paikallisten lämpöpumppujen ja aurinkokeräimien avulla 20–30%
  • tuottaa aurinkosähköllä 20 % kaupungin sähköenergian kulutuksesta
  • eläinkunnan tuotteiden kulutuksen puolittua ja syömäkelpoisen ruokahävikin vähentyä 70 %

Kaupungin jokainen toimiala tekee vuosittain oman ohjelman tiekartan tavoitteiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi kaupungin rakennusten energiankulutuksen -25 % saavuttamiseksi on tehty erillinen 10 vuoden toimintasuunnitelma, jonka toteutus aloitetaan tänä vuonna.

Granikiihdyttämö tukee osaltaan tiekartan toteuttamista ja tarjoaa granilaisille mahdollisuuden harjoitella kestäviä elämäntapoja. Kiihdyttämöön osallistumalla pääsee tekemään itselleen tai perheelleen oman tiekartan ilmastopäästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. Tiekartoille valittuja kestäviä elämäntapoja testataan kuukauden ajan, ja osallistujat saavat tietoa ja kannustusta mukana olevilta yhteistyökumppani-yrityksiltä. Vuonna 2019 Granikiihdyttämössä mukana olleet perheet vähensivät kokeilukuukauden aikana ilmastopäästöjään keskimäärin 26 %.

Granilaisperheen terveiset parhaillaan käynnissä olevalta kiihdyttämön kokeilukuukaudelta: ”Meidän perhe on ollut innoissaan tästä kokeilusta. Tämä on ollut tosi kiva tempaus ja se startti-työpaja oli mukava ja tarpeellinen. Oli hieno tehdä teinien kanssa se tiekartta ja pohtia, että mitä me voidaan muuttaa meidän perheen arjessa. Tiekartta on meidän jääkaapin ovessa ja muistuttaa siitä, mihin ollaan sitouduttu. Tästä on helppo jatkaa.”

Kaupungin ilmastotyössä on tärkeää tarkastella tekemistä kokonaiskestävyyden näkökulmasta. Tätä varten tarvitaan mittareita, jotka huomioivat toiminnan vaikutukset kestävän kehityksen kaikkiin osa-alueisiin (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen) riittävän pitkällä aikavälillä. Tavoitteiden toteutumista on myös kyettävä seuraamaan reaaliaikaisesti osana kaupungin johtamista. Rakennamme parhaillaan järjestelmää, jonka avulla resurssiviisauden tiekartan vuosittainen toteutus kaupungin osalta saadaan esille ja työ läpinäkyväksi.

Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii rohkeita avauksia ja uudenlaista yhteistyötä koko kaupungilta. Suuntaviivaa ja ilmastojohtajuutta ovat näyttäneet kaupungin lukiolaisnuoret, jotka vuonna 2019 käynnistivät Fridays for Future -liikkeen Suomessa. Pienenä kuntana voisimme toimia kestävien elämäntapojen testialustana ja näyttää mallia, että maailman onnellisin kaupunki voi myös olla globaalisti kestävien elämäntapojen mallikaupunki. Toisaalta, osa tiekartan tavoitteiden toteutumisesta on voimakkaasti markkinaehtoista ja vaatii toteutuakseen nykyistä järeämpää ohjausta myös valtion tasolta. Ilmastoystävällisiä valintoja tulisi tukea voimakkaammin esimerkiksi verotuksen keinoin. Oikeanlaisten kannustimien avulla helpotetaan ja mahdollistetaan se, että yksilöt ja perheet voivat tehdä kestäviä valintoja arjessa.

Hiilineutraali Grani toteutetaan yhteisyöllä. Yksilötasolla muutoksen kohti kestäviä elämäntapoja on helppo aloittaa mittaamalla oma hiilijalanjälki esimerkiksi Sitran elämäntapatestin avulla.

CHRISTOFFER MASAR, KAUPUNGINJOHTAJA

ANNA SJÖVALL, YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *