| KAUPUNKI - STADEN

Pia Höglund: Rokotuskattavuus on naapurikuntia korkeampi

Kauniaisten terveysasemalla on koronaepidemian ja sen aiheuttaman hoitovelan purkutarpeen kirittämänä tehty uudistuksia palveluissa, johtava ylilääkäri Pia Höglund kirjoittaa. Lähtökohtana kehittämisessä ovat hyvät ja laadukkaat sekä helposti saavutettavat terveyspalvelut niin tänään kuin tulevaisuudessa.

Terveysaseman palveluissa ensimmäinen muutos on näkynyt hoitoonpääsyn nopeutumisessa. Vastaanotolla otettiin käyttöön tiimimalli alkuvuodesta 2021 ja sitä ennen kertyneet, yli kuukauden mittaiset jonot lääkärin vastaanotoille purettiin. Jonottomuuden myötä siirryttiin toimintamalliin, jossa potilaan hoito käynnistyy jo ensikontaktista ja perinteisestä ajanvaraustoiminnasta voitiin luopua.

Jokaiselle asiakkaalle nimetään hoitovastaava

Hoidon jatkuvuus turvataan terveysaseman tiimimallissa nimeämällä jokaiselle asiakkaalle ensimmäisen kontaktin yhteydessä oma hoitovastaava. Hoitovastaava on jatkossa se terveydenhuollon ammattilainen, johon potilas on ensisijaisesti yhteydessä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissaan. Hoitovastaavalla on tiimin tuki ja osaaminen käytettävissään ja potilas voidaan tarvittaessa ohjata sujuvasti lääkärin, fysioterapeutin tai psykiatrisen sairaanhoitajan hoitoon. Hoitovastaava selvittää, mitä asiakkaan tai potilaan asian hoitamiseksi tarvitaan, jolloin asiakkaan asia tulee hoidetuksi sujuvasti.

Kiireelliset asiat hoidetaan saman päivän aikana ja kiireettömätkin saadaan hyvin alulle. Jako kiireellisiin ja kiireettömiin potilaisiin on lopetettu, kun kaikkien potilaiden hoito aloitetaan heti. Kuormitustilanteen mukaan osa kiireettömistä asioista siirtyy lähipäiville, mutta käytännössä pitkät jonot lääkärin vastaanotolle ovat hävinneet.

Maisa.fi-nopeuttaa asiointia

Apotti-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on ajoittain ruuhkauttanut kyllä puhelinpalveluamme, mutta samanaikaisesti olemme saaneet käyttöömme Maisa.fi-asiointiportaalin, jonka kautta tapahtuviin yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan nopeasti, parhaimmillaan tunnin sisällä tiedusteluista. Maisan käyttö terveysasioissa on lisääntynyt jo ensimmäisen käyttökuukauden aikana nopeasti. Viime viikolla yli 15 % yhteydenotoista vastaanotolle tuli jo Maisan kautta.

Etävastanoton suosio on kasvanut

Koronapandemia on vahvistanut terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden valmiuksia ja halua hoitaa terveyteen liittyviä asioita etäyhteyksin. Puhelinvastaanotto korvaa nykyisellään jo 20-60 % avosairaanhoidon käynneistä ja Maisan kautta tapahtuva asiointi ml. kuvakonsultaatiot lisäävät edelleen etähoidon mahdollisuuksia. Videovastaanottoja toteutetaan erityisesti mielenterveystyössä, jossa etäasiointi on monen asiakkaan toiveesta ensisijainen asiointikanava.

Virusmuunnokset herättävät huolta  

Koronapandemia on hellittämässä, mutta yllätyksiin on edelleen varauduttava. Huolta herättävät uusien virusmuunnosten tartuttavuus ja rokotteiden teho niiden aiheuttamiin tautimuotoihin. Tällä hetkellä suojateho virusmuunnoksia vastaan on parempi vasta kahden rokotteen jälkeen, joten perusteet rajoitustoimenpiteille kuten maskien käytölle, herkästi koronatestiin hakeutumiselle ja matkailusta pidättäytymiseen tai välttämättömän matkailun jälkeiseen omaehtoiseen karanteeniin ja testauksiin ovat edelleen ajankohtaisia. Rokotus kannattaa aina ottaa, koska sairastumisesta huolimatta rokotuksen jälkeen tauti on todennäköisesti lievempi kuin ilman rokotusta.

Koronarokotuskattavuus on naapurikuntia korkeampi

Villa Junghansissa toimiva koronarokotuspiste on avoinna päivittäin ja rokotustahti kiihtyy kohti kesää. Rokotuksissa on edistytty hyvin ja erityisen ilahtunut olen kauniaislaisten myönteisestä suhtautumisesta koronarokotukseen. Olemme Uudenmaan kunnista ensimmäinen, jossa yli 50-vuotiaiden rokotuskattavuus 1. annoksella oli yli 80 %. Kauniaisissa koronarokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut 49 % ja molemmat annokset 15 % väestöstä (tilanne 4.6.21). Rokotuskattavuus on ollut kaikissa ikäryhmissä erinomaisen hyvä ja tästä syystä sekä Kauniaisten ikärakenteesta johtuen nuoremmat ikäluokat ovat joutuneet odottamaan omaa vuoroaan hieman naapurikuntia pidempään. Olen kiitollinen kaikille niille kuntalaisille, jotka ovat kärsivällisesti jaksaneet odottaa vuoroaan. Yli 80 % rokotuskattavuus on epidemian leviämisen kannalta tärkeä rajapyykki. Mitä useampi ja nuorempi ikäryhmä tämän rajapyykin rokotusten edistyessä saavuttaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä epidemian leviäminen saadaan kuriin.

Henkilöstön hyvä tiimihenki on kantanut kevään aikana

Henkilöstön kuormitus monen samanaikaisen tekemisen ja kehityshankkeen edistämisen aikana on ajoittain huolestuttanut. Apotin käyttöönoton yhteydessä huhtikuun lopulla halusimme kuitenkin välttää palvelujen rajoittamista, jotta emme kasvattaisi hoitovelkaa ja siirtäisi asioita pitkälle tulevaan. Tiimihenki, vahva kehittämisen tuki ja viime kädessä asiakkaiden ymmärrys ovat auttaneet ruuhkapäivinä eteenpäin.

Tällä hetkellä huolena on erityisesti koronapandemian aikana tunnistamatta ja hoitamatta jääneet pitkäaikaissairaudet ja mielenterveysongelmat. Terveyshyödyn saavuttamiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ne asiakkaat, joiden riski diabetekseen tai sydän- ja verisuonisairauksiin on merkittävästi kohonnut ja päästä yhdessä potilaan kanssa pohtimaan keinoja, joiden avulla elämäntavoissa on mahdollista saavuttaa muutosta. Lääkkeellinen hoito tukee vahvasti sairastumisen ennaltaehkäisyssä tai hoidossa, mutta ilman juurisyihin puuttumista tulokset jäävät laihoiksi tai lyhytaikaisiksi. Ikääntyneimpien pitkäaikaissairaiden kohdalla hoitopäätöksissä korostuvat erityisesti toimintakyvyn tukeminen ja hyvä elämänlaatu yksittäisten laboratorioarvojen tai kontrollivälien asemesta. Muutos ajattelussa vaatii Käypä hoito-suositusten ohessa yhä vahvemmin asiakkaan äänen kuulemista ja kokonaistilanteen ymmärtämistä. Olemme tässä työssä yleislääketieteen ytimessä.

PIA HÖGLUND,

JOHTAVA YLILÄÄKÄRI

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *