| YLEINEN - ALLMÄN

Finn Berg in memoriam

Den 11 juni, två dagar före kommunalvalet, nåddes vi av sorgebudet att Finn Berg föregående kväll, efter en lång kamp mot en elakartad cancer stilla somnat in.

Finn Berg föddes den 22 april 1944 i Jakobstad som den yngste av fyra syskon, men växte upp i Åbo där han också utbildade sig till jurist vid Turun Yliopisto. Som nybliven vicehäradshövding utnämndes han 1972 till biträdande direktör för P C Rettig & Co. Finn förblev Rettig –koncernen trogen under hela sin yrkesverksamma tid och också efter den formella pensioneringen. Inom koncernen hade han flera ansvarsfulla poster och var bl a vice vd för Rettig Företagen Ab.

Sedan Finn med familj flyttat till Grankulla rotade han sig snabbt och engagerade sig i det som hände i den nya hemstaden. År 1989 valdes han in i stadsfullmäktige och utsågs samtidigt till ordförande för svenska skolnämnden. Fyra år senare blev han medlem av stadsstyrelsen, en post som han innehade sammanlagt 20 år, varav 16 år som styrelsens ordförande. Mandatperioden 2009-12 var Finn ordförande för stadsfullmäktige och under den nyss avslutade mandatperioden fungerade han som ordförande för samhällstekniska utskottet.

Under sin tid som styrelse- och fullmäktigeordförande höll Finn regelbundet återkommande ”mottagningar” i stadsbiblioteket och gav därmed grankullaborna en konkret möjlighet att diskutera sina problem med en ledande politiker. Konceptet blev väldigt populärt bland ortsborna. Under valkampanjerna och även mellan valen var det Finn som såg till att SFP:s tält fanns på synlig plats i centrum. Otaliga är de grankullabor som, oberoende av språk, kom för att träffa och diskutera med honom vid tältet. Också i andra avseenden präglades Finns engagemang av öppenhet och tillgänglighet, vilket gjorde honom till röstmagnet i flera på varandra följande val.

Som politiker var Finn Berg en verklig gentleman, vidsynt, påläst, insatt och objektiv. Man kunde alltid lita på att det Finn sade höll streck. Han hade en speciell humor och uppriktig vilja att hitta lösningar som på bästa sätt tillvaratog Grankullas och grankullabornas intressen. Hans juridiska sakkunskap, engagemang och sinne för ekonomi gjorde honom till en stöttepelare för både tjänstemännen och oss förtroendevalda. Han var uppskattad och aktad långt utöver stadens och det egna partiets gränser. Finns kompetens kom därför också väl till pass i olika interkommunala sammanhang, bland annat huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD, där han representerade Grankulla i 17 år.

Finns omtanke och genuina engagemang sträckte sig också utanför det rent politiska. Han var mycket mån om sin familj och trots att han hade så många järn i elden ställde han upp i vått och torrt och var alltid redo att räcka ut en hjälpande hand till vänner, grannar, organisationer, föreningar och stiftelser som han tillhörde. Friluftsliv, segling och omsorg om naturen var viktiga för honom. Ett litet exempel på detta var att han under sina hundpromenader brukade plocka skräp längs vägarna – långt innan det blev trendigt att ”plogga”.

Under mer än trettio år hade jag förmånen att få samarbeta med Finn och det känns som ett privilegium att ha haft honom som mentor och vän. Särskilt minns jag hur vi under många år tillsammans stod hedersvakt vid hjältegraven på julafton, en fin tradition som vi båda uppskattade.

Tomrummet som uppstått efter Finn Berg kommer att vara svårt att fylla. Hans rakryggade, sakorienterade handlingssätt kan tjäna som förebild och modell, inte enbart för hans partikamrater utan för hela det nyvalda stadsfullmäktige.

STEFAN STENBERG

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *