| KAUPUNKI - STADEN

Uusi vaalikausi on alkanut – Nyt katse on tulevaisuudessa

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto on nyt aloittanut uuden toimikautensa kesäkuun vaalien jälkeen. Kysyimme lehden juhlanumeroa varten hallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kiven ja valtuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikan näkemyksiä tulevasta vaalikaudesta.

Tätä kysyttiin:

1. Uusi valtuustokausi on juuri alkanut. Mitkä ovat kolme tärkeintä kysymystä tulevien neljän vuoden aikana?

2. Kaupunkirata vaikuttaa tästedes kaupungin mahdollisuuksiin investoida. Mihin haluat ehdottomasti panostaa investoinneissa lähivuosina?

3. Millaiseksi koet väestön kasvun kaupungissa? Tällä haavaa asukkaita on 10 000. Miten suureksi Kauniainen voi kasvaa?

4. Rakennetaanko kaupunkiin liikaa vai liian vähän?

5. Millaiselta haluat oman Kauniaisesi näyttävän kymmenen vuoden kuluttua?

6. Kysymys, josta kaupunkilaiset todella ovat kiinnostuneita on kaupungintalonkorttelin tulevaisuus. Milloin saadaan päätös?

7. Mikä on henkilökohtainen kantasi kysymykseen?

8. Asetutko ehdolle tammikuussa ja jos, niin miksi?

9. Kuinka usein kaupunkilaiset ottavat suoraan yhteyttä sinuun, jotta voivat keskustella eri kysymyksistä, ja minkälaisista kysymyksistä silloin voi olla kyse?

10. Kansanedustaja Mikko Kärnä herätti huomiota, kun hän muutamia viikkoja sitten vaati, että Kauniainen pitää heti liittää Espooseen. Millaiset terveiset lähetät hänelle ja kaikille muille samanmielisille? Jatkaako Kauniainen itsenäisenä kuntana sote-uudistuksen jälkeen?

Veronica Rehn-Kivi:

1. Tärkeintä on, että me luottamushenkilöt työskentelemme kauniaislaisten ja Kauniaisten parhaaksi, toimivien kaksikielisten palveluiden, hyvän talouden sekä viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön eteen. Painopiste on laitettava terveyskeskukseemme, jotta sillä on riittävät resurssit laadukkaan hoidon ylläpitämiseen ja että palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Tämä on perusedellytys sille, että turvaamme terveyskeskuksen fyysisen säilymisen Kauniaisissa hyvinvointialueella. Kaavoitusstrategiasta päättäminen ja yhteisymmärrys tulevien asemakaavojen priorisoinnista. Panostaminen korkeatasoisiin kouluihin ja turvallisiin päiväkoteihin tulee myös jatkua, molemmissa kieliryhmissä.

2. Pidämme kiinteistömme kunnossa ja huolehdimme, että päiväkodit, koulut ja muut palvelurakennukset ovat terveitä ja että niissä on turvallisia oleskella. Suomenkielinen ala-aste ei enää mahdu Mäntymäen kouluun, ja siksi tarvitsemme nopeasti sekä tilapäisen ratkaisun tilan puutteeseen että pitkän tähtäimen suunnitelman: uudis- vai lisärakennus. Lisäksi uimahalli on pitkään ollut peruskorjauksen tarpeessa.

3. Tulevaisuusprojektissa Grani 2020:ssa pidettiin 10 000 asukkaan määrää sopivana. Sillä asukasmäärällä pystyisimme säilyttämään luonteenomaiset piirteemme ja olisi myös tarpeen jotta verotulomme pysyisivät riittävällä tasolla. Kauniainen ei voi kasvaa paljonkaan suuremmaksi. Kasvutahdin pitää olla tarkkaan punnittua, jotta viihtyisyys ja kauniaislaisuus säilyy.

4. Viime aikoina on monia huvilatontteja rakennettu täyteen rakennusoikeuden mukaisesti. Aiemmin ei tonttien kaikkea rakennusoikeutta ollut käytetty hyväksi. Myös uusia kerrostalotontteja on toteutettu. Jotta voimme säilyttää hienon huvilaympäristön, meidän on uudisrakentamisen yhteydessä laitettava erityistä painoarvoa sille, että säilytämme puita ja tontin alkuperäistä vehreyttä. Ei kaikkea tarvitse peittää asfaltilla tai varata autoille.

5. Minä haluan säilyttää oman Kauniaiseni tällaisena kuin se on nyt. Viihtyisyyden, turvallisuuden ja palvelutason pitää säilyä kun kaupunki kasvaa ja rakennetaan lisää. Meidän pitää myös varautua ennakoivasti sote-uudistuksen aiheuttamiin taloudellisiin muutoksiin ja pysyä vahvana ja itsenäisenä kaupunkina myös tulevaisuudessa.

6. Ehdotus, joka jätettiin pöydälle edellisen valtuustokauden aikana, on pohjana prosessin jatkolle. Nyt on tärkeää, että uusi valtuusto päättää strategiassaan, kuinka etenemme. Jos ei löydy perustaa nk. käärmetalolle, on minusta parasta, että palaamme asiaan ja aloitamme suunnittelun uudelleen myöhemmässä vaiheessa.

7. Minusta on hieman sääli ja resurssien tuhlaamista, jos meidän on aloitettava koko projekti alusta. Suunnitelmavaihtoehto, jossa oli neljä kerrosta ja joka jätti Junghansinpuiston koskematta, tuki hienosti alueen säilyviä rakennuksia ja olemassa olevaa vehreyttä. Suunnitelma oli ainutlaatuinen ja arkkitehtonisesti hienosti muotoiltu.

8. Kyllä. Nyt sovellettava malli ei ole ihanteellinen, mutta olen perehtynyt perusteellisesti sen sisältöön. Haluan mielelläni olla alusta alkaen mukana luomassa toimintaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, ja ennen muuta puolustamassa Kauniaisten etuja.

9. Valitettavasti aika harvoin. Olen ajatellut ottaa uudelleen käyttöön kaupunginhallituksen aiemman puheenjohtajan Finn Bergin tavan järjestää säännöllisesti asukaskohtaamisia kirjastossa, heti kun koronatilanne sallii, viimeistään ensi keväänä.

10. Kauniainen jatkaa itsenäisenä ja toimivana kuntana myös sote-uudistuksen toteutuksen jälkeen. Ulostuloja, kuten Mikko Kärnän tekemää, joudumme me kauniaislaiset ja poliitikot kestämään. Mikään kunta ei maksa yhtä paljon verontasausta valtiolle, ja edelleen muille kunnille kuin Kauniainen. Olen henkilökohtaiset kertonut nämä terveiset kansanedustajakollegalleni Kärnälle.

Veronica Rehn-Kivi ja Tapani Ala-Reinikka Kasavuoren koulun pihalla.

Tapani Ala-Reinikka:

1. Hyvinvointialueen toteutuminen – terveyskeskuksen palveluiden säilyminen Kauniaisissa. Kaupungintalon alueen asemakaavasta päättäminen ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja alakoulun tilatarpeista päättäminen.

2. Kaupunkirata ei sinänsä ohjaa Kauniaisten kaavoitusta eikä rakentamista, mutta vie Kauniaisilta suuren osan investointeihin tarvittavista resursseista. Kaupunkirata kuuluu MAL-sopimuksen piiriin ja Kauniainen on pitkällisten neuvotteluiden jälkeen sitoutunut 27,5 milj.euron osuuteen sen kuluista. Lähivuosien tärkeimmät kaupungin investoinnit kohdistuvat suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja ala-asteen tilatarpeisiin sekä Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentamiseen ja nuorisotalon saneerauksen loppuun saattamiseen.

3. Olemme valtuustossa määritelleet 1 %:n väestön kasvun vuosittain kohtuulliseksi. Vuonna 2050 olisi Kauniaisten väkiluku 12-13 000 asukasta. Sillä asukasmäärällä voidaan hyvin säilyttää huvilakaupunkimainen elinympäristömme ja riittävät palvelut.

4. Alueellisesti sovittu väestönkasvu ohjaa rakennusvauhtia. Helsingin Seudun Yhteistyökokouksissa (HSYK, 14 kuntaa) on määritelty ns. maankäytön asumisen ja liikenteen (MAL)- sopimuksen yhtenä tavoitteena tiivistää asuntorakentamista raide- ja muiden joukkoliikenteen runkolinjojen yhteyteen. Tähän olemme sitoutuneet ja mukana MAL-suunnitelmissa on myös valtio. Tätä suunnitelmaa toteutamme ja Kauniainen saa elinvoimaisen, palveluja tarjoavan keskustan ja sen ympärillä säilyy hyvinvoiva huvilakaupunki. Kauniaisten vireillä olevien asemakaavojen vaiheita voi seurata osoitteessa https://www.kauniainen.fi/asuminen-ja-ymparisto/ kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/

5. Vireältä koulukaupungilta ja hyviä palveluita tarjoavan keskustan ympärille levittäytyvältä huvilakaupungilta, jonka henkireiät Träskmossen, Gallträsk ja Kasavuoren metsä takaavat, että pysymme edelleen maailman onnellisimpana kaupunkina.

6. Toivon, että vuoden sisällä. Asiaa on käsitelty vuodesta 2016 lähtien.

7. Kaupungin keskustan tulee olla elinvoimainen ja palveluja tarjoava sekä viihtyisä kokonaisuus. Suunnitelmissa on myös viheralueiden säilyminen korttelissa uuden kaavoituksen yhteydessä. Tätä kannatan.

8. Kauniaisten kokoomus päättää ehdokasasettelustamme. En ole vielä tehnyt lopullista päätöstä ehdokkuudestani olla mukana vaaleihin nimettävien joukossa.

9. Kauniaislaiset eivät ota kovin usein yhteyttä minuun muuta kuin vaalien yhteydessä. Yleensä yhteydenotot liittyvät henkilökohtaisiin asioihin, harvemmin koko kaupungin toimintoihin. Tämä ehkä osoittaa, että kaupungissamme hoidetaan asioita hyvin päätöksiä tehtäessä.

10. Mikko Kärnällä ei ole varmaankaan riittävästi tietoa siitä kuinka kaupunkimme toimii. Maksamme mm. tänäkin vuonna n. 14 milj. euroa tasausveroa muille kunnille ja valtionosuutemme on ollut lähivuosina jopa negatiivinen ainoana kuntana koko Suomessa. Jos olemme onnistuneet luomaan yhteisömme maailman onnellisimmaksi, niin miksi kaupunkimme pitäisi liittää johonkin muuhun kuntaan. Ei ole olemassa lainsäädäntöä, jolla Kauniainen voitaisiin lakkauttaa itsenäisenä kaupunkina sote-”uudistuksen” yhteydessä. Hyvinvontialueen toteutuksen jälkeen toivon, että sote-palvelut toimivat yhtä hyvin kuin nykyäänkin. Olen tyytyväinen terveyskeskuksemme antamiin palveluihin.

KÄÄNNÖKSET/ÖVERSÄTTNINGAR:

JUHANI HEIKKILÄ, PATRICIA HEIKKILÄ

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *