| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Grankullas finska pensionärer fyller femtio

Grankullas finskspråkiga pensionärsförening Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry (KSSry) firar 50-årsjubileum på Nya Paviljongen den 22.10. På den festliga tillställningen offentliggörs bland annat en historik över föreningens 50 år.

Låt oss först hoppa 50 år bakåt i tiden och till Grankulla brandstation. Det var den 22 oktober 1971. På platsen fanns 16 personer som samlats för att fundera på om de skulle grunda en pensionärsförening i Grankulla. Resultatet blev tvåspråkiga Kauniaisten eläkeläiskerho – Grankulla Pensionärsgille, som utgjorde grunden för dagens seniorföreningar i Grankulla, den finsk- och svenskspråkiga. På dagen 50 år senare firar Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry (KSSry) sin 50-åriga existens i Nya Paviljongen.

50-årsjubileets värdighet markeras av klädkoden: mörk kostym. Under festen uppförs många musikstycken, stadsdirektör Christoffer Masar håller tal och Jaana af Hällström presenterar historiken hon skrivit: Yhteiseksi hyväksi, KSSry 1971–2021.

– Jag är glad över att mötesrestriktionerna som corona orsakade har försvunnit lagom till vår fest. Under pandemin kunde våra seniorer inte ha stora, gemensamma träffar så det är en glädje att få erbjuda våra medlemmar en chans att träffas ansikte mot ansikte och till på köpet under så festliga omständigheter. Jag hoppas att så många seniorer som möjligt under 50-årsjubileet på nytt märker KSSry:s centrala teman: samhörighet, trivsel och mental energi, säger KSSry:s ordförande Pekka Särkkä.

 

Seniorföreningens tisdagsträffar i Villa Junghans har varit på is i 18 månader. På bilden Jaana af Hällström och Pekka Särkkä.

Seniorernas sociala kontakter drabbades hårt av coronabegräsningarna.

– Seniorföreningens tisdagsträffar med kaffeservering och expertföreläsningar i Villa Junghans har varit på is i 18 månader och hobby- och kulturverksamheten, frånsett utemotion och några smågrupper i fjol höstas, varit helt nere. Även om digitaliseringen bidragit med nya dimensioner i vår verksamhet har vi inte under pandemin ordnat tisdagsträffar via Zoom eller Teams – skärmen ersätter inte träffar i verkliga livet och en kopp kaffe tillsammans. Villa Junghans är reserverad för vaccineringar ända till slutet av året så träffarna måste ordnas på Bibelinstitutet fram till dess, säger Särkkä.

Förutom att pandemin stoppat träffarna har den också inneburit ett ekonomiskt bakslag för KSSry. Tisdagsträffarna i slutet av året leder till ett kännbart hål i kassan eftersom föreningen måste hyra en lokal och köpa kaffeservering för 50–150 seniorer. Historikens upplaga har också minskats. Men det finns ändå ett gratisexemplar till alla medlemshushåll. 50-årsfesten är också gratis.

– Jag ser ljust på framtiden. Återgången till normal verksamhet hägrar redan vid horisonten så också hobbygrupperna liksom resorna och kulturevenemangen börjar så smått. 50-årsjubileet kommer i rätt tid – efter coronaeländet har våra seniorer förtjänat sin fest, säger Särkkä.

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry (KSSry) är en partipolitikst obunden förening vars syfte är att främja medlemmarnas mentala energi, samhörighet och trivsel samt uppehålla och öka medvetenheten om sociala aktiviteter, hobbyer och levnadsförhållanden. Var tredje av Grankullas 1 300 finskspråkiga seniorer är medlem i KSSry.

Historiken Yhteiseksi hyväksi, KSSry 1971–2021

Boken Yhteiseksi hyväksi av Jaana af Hällström beskriver KSSry:s olika skeden och tillväxt under 50 år samt föreningens betydelse för den åldrande befolkningens välmåga. I boken beskrivs också Grankullas mest centrala händelser och förändringar, som haft en betydelse i utvecklingen av hela stadens gemensamma bästa.

af Hällström kan kallas för expert på Grankullahistoria eftersom hon tidigare skrivit flera böcker om Grankulla och belyser i dem stadens historia ur olika synvinklar. af Hällström bodde tidigare i Grankulla och har bland annat varit Kaunis Granis chefredaktör.

– Även om jag lämnade Grankulla har Grankulla inte lämnat mig, betonar hon och berättar att hon skrivit Yhteiseksi hyväksi vid sidan av sitt egentliga arbete som kommunikationsexpert på Diakonissanstalten.

Boken ges till KSSry:s varje medlemshushåll, den finns på Grankulla bibliotek och boken kan läsas i elektroniskt format på föreningens webbsida www.kssry.fi.

På bokens pärm finns ett foto av Leena Varpela, som har en reflex som KSSry och Grankulla svenska pensionärer sydde hundratals av i början av 2020. Reflexen är för det gemensamma bästa! Foto: Erkki Ylitalo.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *