| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Valet närmar sig – partierna nominerar kandidater

Nu stundar valtider igen. Kandidatnomineringen inför välfärdsområdesvalet pågår för fullt också i Grankulla och vi publicerar nu namnen på de kandidater i staden som vi har fått information om hittills.

 

Västra Nylands välfärdsområdes fullmäktige väljs den 23.1 nästa år. Namnen på kandidater ska lämnas in till välfärdsområdesvalnämnden senast den 14.12 och kandidatuppställningen fastställs den 23.12 då kandidaterna också får sina valnummer. Kandidater i Grankulla är åtminstone (läget i slutet av november):

Svenska folkpartiet SFP

Anna Lena Karlsson-Finne, socialarbetare, Veronica Rehn-Kivi, arkitekt, riksdagsledamot, stadsfullmäktigeledamot, stadsstyrelsens ordförande, Jens Tegengren, redskapsmästare, Fredrik Waselius, musiker, lärare, stadsfullmäktigeledamot, stadsstyrelsemedlem.

SFP siktar på att ställa upp sammanlagt sju kandidater.

Samlingspartiet

Tapani Ala-Reinikka, rektor, ordförande för stadsfullmäktige, Olavi Filppula, fil.mag, medlem i social- och hälsovårdsutskottet, Ritva Häyrinen-Immonen, odontologie dr, specialisttandläkare, stadsfullmäktigeledamot, ordförande i social- och hälsovårdsutskottet, Satu Mollgren, företagare, pol.mag, stadsfullmäktigeledamot, ordförande för finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik, Tiina Rintamäki-Ovaska, vicehäradshövding, stadsfullmäktigeledamot, stadsstyrelsemedlem.

Samlingspartiet i Grankulla hade möjlighet att nominera fem kandidater av partiets 98 kandidater. Ovannämnda kandidater har redan nominerats av Samlingspartiets distriktsstyrelse.

De gröna

Suvi Kiesiläinen, stadsfullmäktigeledamot, stadsstyrelsemedlem, specialist, MSc, Lulu Waselius, stadsfullmäktigeledamot, vice ordförande i social-och hälsovårdutskottet, pol. mag., specialist.

Partiet har haft haft som mål att få minst två gröna kandidater från Grankulla att ställa upp i valet.

Sannfinländarna

Juha Nurminen, ingenjör, Matti Soirinsuo, specialistläkare, Esko Suominen, pensionär.

Tre kandidater har varit partiets mål i Grankulla.

SDP

Minna Aitola, stadsfullmäktigeledamot, lärare vid Työväen akatemia.

Kommunerna ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna fram till slutet av år 2022. Då tar Västra Nylands välfärdsområde över som tjänsteanordnare. Fullmäktige, som väljs i valet i januari, inleder sitt arbete den 1.3 2022.

Från och med år 2023 överförs ansvaret och kostnaderna för social- och hälsovården från kommunerna till 21 välfärdsområden och Helsingfors stad. Västra Nylands välfärdsområde sköter social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Källor: Partierna i Grankulla, vaalit.fi/sv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *