| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Historiallinen viimeinen sosiaali- ja terveystoimen talousarvio

Tätä kolumnia kirjoittaessani Kauniaisten kaupunginvaltuuston historiallinen kokous on vielä edessäpäin.

Historiallinen siitä johtuen, että kyseessä on näillä näkymin viimeinen kerta, kun Kauniaisten kaupunginvaltuusto osana talousarviota hyväksyy myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvion. Tulevaisuudessa sote-palveluista päättää Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto. Kannustankin kauniaislaisia äänestämään aktiivisesti tammikuussa järjestettävissä tärkeissä aluevaaleissa ja mielellään kauniaislaisia ehdokkaita.

Mitä tämä historiallinen talousarvio mahtaa sisältää? Kuluva vuosi on koronapandemiasta johtuen ollut hyvin poikkeuksellinen mikä peilautuu vahvasti myös vuoden 2022 talousarvioon. Menot ovat kasvaneet tänä vuonna ja tulevat kasvamaan ensi vuonna paljon nopeampaa tahtia kuin mihin viime vuosien aikana olemme tottuneet. Menot kasvavat erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa, osittain johtuen välittömistä koronatoimista ja osittain epäsuorista koronavaikutuksista sekä väestön ikääntymisestä. Erityisesti vanhuspalveluissa menokasvu on ollut hyvin voimakasta. Tämä näkyy siinäkin, että Villa Bredan kapasiteetti on täysimääräisesti käytössä ja joudumme täydentämään tarjontaa ostopalvelupaikoilla. Valitettavasti pandemia ja sen lieveilmiöt ovat johtaneet myös siihen, että monen seniorin kunto on heikentynyt sen verran, että kotona asuminen ei enää ole mahdollista.

Sote-uudistukseen liittyvät rahoitusmekanismit kannustavat kuntia vahvasti minimoimaan vuoden 2022 sote-menot, koska vuoden 2022 sote-menojen tasolla on pysyvä vaikutus kuntien tulevaan rahoitukseen. Tämä on pakottanut tekemään vaikeita punnintoja tarpeellisten palvelujen ja kaupungin tulevan rahoituksen välillä, mikä pandemiaolosuhteissa on ollut erityisen haastavaa. Sekä päättäjillä että viranhaltijoilla on kuitenkin koko talousarvioprosessin ajan ollut vahva asukasfokus, ja olemme vahvistaneet resursointia, pitäen samalla myös mielessä talouden ison kuvan.

Lisäksi sivistystoimi on saamassa lisäresursseja ennen kaikkea varhaiskasvatukseen, mutta jonkin verran myös kouluille. Tämän taustalla ovat sekä lisääntyvät lapsimäärät että kasvanut tuen tarve. Yhdyskuntatoimessa vahvistamme kaupungin omia projektiresursseja, jotta pystymme läpiviemään kunnianhimoisen investointiohjelman. Tulevana vuonna valmistuvat mm. nuorisotalon peruskorjaus ja Villa Anemonen muuttaminen päiväkotikäyttöön, ja lisäksi suunnitellaan useita kouluihin liittyviä hankkeita.

Nopean menokasvun vastapainona verotulojen kehitys on ollut varsin myönteistä. Tämän taustalla on ennen kaikkea se, että kauniaislaisten ns. palkkasumma, eli kaikkien kauniaislaisten yhteenlasketut tulot, ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet nopeimmin koko maassa. Verotulojen arvioidaan tänä vuonna nousevan edellisen vuoden noin 69 miljoonasta eurosta jopa noin 73 miljoonaan. Kuntaliitto ennustaa kokonaisverokertymän kasvavan ensi vuonna jopa 6 % noin 77,5 miljoonaan, kaupungin oman arvion ollessa astetta maltillisempi ja ennustamme verokertymän olevan noin 76 miljoonaa.

Valtionosuuksien kasvaessa myös ensi vuonna tämän vuoden noin 1,6 miljoonasta ensi vuoden noin 3,5 miljoonaan, on meillä nopeasta menokasvusta huolimatta mahdollisuus saavuttaa tätä vuotta parempi tulos. Mikäli valtuustossa ei tule suurempia muutoksia talousarvioon, arvioidaan ensi vuoden tuloksen olevan noin miljoonan ylijäämäinen (rakenteellinen tulos -2,6 milj.) verrattuna vuoteen 2021, jonka osalta sekä varsinaisen että rakenteellisen tuloksen ennustetaan olevan selvästi alijäämäisiä.

Toivotan turvallista sekä rentouttavaa joulunaikaa sekä hyvää uutta vuotta kaikille!

CHRISTOFFER MASAR

KAUPUNGINJOHTAJA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *