| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Kouluterveyskysely paljastaa yläkoulu- ja lukioikäisten tyttöjen pahoinvoinnin

Maaliskuussa 2021 keskellä koronapandemiaa Kauniaisten peruskoulun 4.-5. ja 8.-9. sekä lukion 1.-2. luokkalaiset vastasivat THL:n valtakunnalliseen Kouluterveyskyselyyn.

Tulokset kertovat erityisesti alakoululaisten osalta paljon hyvää: lähes kaikilla on jokin harrastus ja he kokevat olevansa osa jotain heille tärkeää yhteisöä. Alakouluissa myös koulukiusaaminen on vähentynyt ja yksinäisyyttä on vähemmän kuin kahden vuoden takaisissa tuloksissa. Kaikissa ikäluokissa näkyy myös opettajien lisääntynyt myönteinen kohtaaminen ja kiinnostus lasten sekä nuorten hyvinvointia ja oppimista kohtaan.

Yläkoululaisista ja lukiolaisista on iso huoli

Huolestuttavat uutiset koskevat koko valtakunnan tasolla erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisiä tyttöjä: pahoinvointi, heikentyneet elintavat, seksuaalinen häirintä sekä koulu-uupumus ovat lisääntyneet voimakkaasti. Sama trendi näkyy myös Kauniaisissa. Nousua näkyy myös jonkin verran pojilla, vaikka ei yhtä räikeästi kuin tyttöjen kohdalla.

Mielenterveyden haasteisiin ei pystytä tällä hetkellä vastaamaan riittävän nopeasti. Lisäksi erityisesti yläkouluissa lisääntynyt kiusaaminen sekä väkivalta perheissä huolestuttaa ja kertoo monenlaisesta pahoinvoinnista nuorten ja perheiden osalta.

Yksi selkeä selittäjä on varmasti koronapandemia, joka puhkesi juuri edellisen Kouluterveyskyselyn jälkeen. Kyse on todennäköisesti kuitenkin myös laajemmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, jossa yhtä nuorempien olisi osattava valita elämän suunta yhä aikaisemmin. Sosiaalinen media luo myös osaltaan paineita sekä haasteita nuorille. Lisäksi yhä useammat perheet tarvitsevat tukea lasten ja nuorten kasvuun sekä kehittymiseen.

Kauniaisissa poikkeuksellisen päihdemyönteinen väestö

Kauniaisissa huolta herättää myös vuosia näkynyt myönteinen suhtautuminen päihteisiin niin nuorten kuin vanhempienkin osalta. Tämä näkyy kyselyssä edelleen, mutta uutena ilmiönä on ensi kertaa näkynyt tyttöjen lisääntynyt päihteiden käyttö ja poikien raitistuminen. Tämä kertoo mahdollisesti osittain tyttöjen lisääntyneestä pahoinvoinnista. Huomattavaa myös on, että 57 % alaikäisistä nuorista saa alkoholin perhepiiristä eli joko isommilta sisaruksilta tai vanhemmilta.

Miten voimme auttaa lapsia, nuoria, kouluja ja perheitä Kauniaisissa?

Valiokunnat ovat antaneet omat lausuntonsa, joiden yhteenvedosta on pohdittu toimenpiteitä, joihin Kauniaisissa halutaan tarttua. Myös nuorisovaltuusto on nostanut esille omat ehdotuksensa asioiden kohentamiseksi.

Koulut ovat saaneet tammikuussa omat koulukohtaiset tuloksensa Kouluterveyskyselystä ja näitä pohditaan kouluissa yhdessä oppilaiden kanssa vielä tänä keväänä. Lasten ja nuorten osallistaminen nähdään erityisen tärkeäksi osaksi ratkaisuja etsittäessä.

Kiusaamiseen puuttumiseksi Kauniaisissa kehitetään yhteistyössä koulujen kanssa 14 toimenpidettä – kiusaamisen vastainen suunnitelma. Ohjelma pohjautuu Helsingin KV013-ohjelmaan, jonka on kehittänyt psykologi Vesa Nevalainen yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Muun muassa hyvinvointitaitojen opetus on yksi osa tätä laajaa ohjelmaa.

Koronapandemian myötä myös perheiden ja vanhempien tukeminen on noussut entistä tärkeämmäksi. Tähän kaupunki etsii uusia ratkaisuja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Viimeistään ensi syksynä avautuva uusi Perhekeskuksen kohtaamispaikka tarjoaa maksuttomia tiloja järjestöille juuri tällaista toimintaa varten.

Päihdeasenteisiin vaikuttaminen on työ, jossa onnistumme vain saamalla kauniaislaiset vanhemmat mukaan. Pystyisimmekö kollektiivisesti sopimaan, ettei alaikäisille osteta päihteitä? Nuoret kyllä saavat käsiinsä päihteitä halutessaan, joten ehkä me vanhemmat voisimme ainakin kantaa oman kortemme tässä yhteiseen kekoon?

Uuden sote-reformin myötä oppilashuoltopalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Käytännössä koulukuraattorit ja koulupsykologit työskentelevät edelleen kouluissa ja jatkavat työtään lasten ja nuorten parissa.

Taru Ikäheimonen

Granimallin koordinaattori | Koordinator av Granimodellen

Lasten ja nuorten hyvinvointi | Barns och ungas välmående

Mikä on Kouluterveyskysely?

Kouluterveyskysely on koko maan kattava väestötutkimus, jolla kerätään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä ja palveluista. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Vastaaminen on vapaaehtoista ja se tapahtuu nimettömänä oppitunnin aikana.

Kohderyhmänä ovat perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat, perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat ja lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaat opiskelijat.

Kouluterveyskysely toteutettiin 1.3.–28.5.2021. Kyselyn toteutusaika oli normaalia pidempi, koska tiedonkeruun aikana koko maassa oli poikkeustila koronaepidemian takia. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä lähi- että etäopetuksessa. Kyselyyn saattoi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pohjoissaameksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *