| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Nya höghus ersätter gamla vid Stationsvägen

På Stationsvägen 10 och 12-14, mittemot Nya Paviljongen, finns tre våningshus i rött tegel. Dessa hus byggdes i skiftet av 1960–1970-talet och ska nu ersättas med nya höghus. Enligt en grov uppskattning är bostäderna inflyttningsklara 2024–2025.

– Vi ansåg att det inte lönar sig att sanera de nuvarande byggnaderna eftersom det inte hade varit ekonomiskt lönsamt. Dessutom har förväntningarna på boendet och behoven förändrats på 50 år så vi anser att det bästa alternativet är att ersätta det gamla med nytt, säger Tommi Parikka, direktör på byggenheten vid koncernen Kojamo Oyj.

De tre existerande husen ersätts med två höghus av lamelltyp och de byggs parallellt med gatan. Det blir en till två våningar mer än i dagens trevåningshus. Fasaden mot Stationsvägen är fortsättningsvis beklädd med rött tegel. Det blir mer än 100 bostäder i de nya byggnaderna jämfört med dagens 51. Det ökar invånarantalet och stödjer Grankullas strategi att öka livskraften och utveckla tjänsterna.

– Utgångspunkten i planeringen av bostäderna är att förverkliga bostäder i alla storlekar för olika behov. Bostadsstorlekarna varierar därmed allt från ettor till familjebostäder. I planeringen samarbetar vi också med Grankulla svenska pensionärer eftersom vi vill veta vad för slags boendebehov seniorerna har, säger Parikka.

– I fastigheterna kommer att användas nästan till 100 % förnybar fjärrvärme, vattencertifierad fastighetselektricitet och smart energibesparing och det satsas på återvinning och återvinningsguidning. Vi inför också en mängd gratis förmåner och tjänster i husen, säger Parikka.

Detaljplaneändringen utgår från en skiss som Ahlman Arkitekter gjort och som bearbetats under ledning av Grankulla stad.

Bland villkoren som staden ställt för nybygget finns bland annat miljövänligt byggande av hög kvalitet. Till exempel träden som omger dagens hus ska bevaras och deras kondition tas i beaktande. Berghällen vid Bredavägen lämnas helt obebyggd. Den lummiga stadsbilden stöds av att parkeringen kommer att ske främst i underjordiska garage istället för som nu på gårdsplanen.

– Planeringen av objektet inleds i år. Byggandet börjar uppskattningsvis 2023 och pågår i 15–18 månader. Enligt tidtabellen i dag blir det färdigt 2024-2025, säger Parikka och betonar att tidtabellen endast är en grov uppskattning och kan komma att justeras i båda riktningarna.

Både de nuvarande och de blivande bostäderna ägs av fastighetsinvesteringskoncernen Kojamo. Bostäderna hyrs ut under varumärket Lumo.

– Under byggtiden strävar vi efter att erbjuda Lumobostäder på något annat ställe till de nuvarande boende. När bostäderna börjar bli klara kan de nuvarande boende meddela om de är intresserade av att återvända till det nya husbolaget och vi tar hänsyn till det när vi väljer boende, säger Parikka.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *