| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Idrottsföreningarna vill bjuda på mångsidigt sommarnöje

Sommaren 2021 bjöd idrottsföreningarna i Grankulla på ett alldeles nytt koncept: Grani Multisportläger. I fjol somras hölls två mäkta populära multisportläger.

GGF, GrIFK Fotboll och Grani Tennis tänker fortsätta samarbetet och ordnar likadana läger även i sommar. På lägren kan barn lära sig nytt och bekanta sig mångsidigt med tre grenar: tennis, fotboll och freegym – och njuta av att röra på sig och vara tillsammans i ypperliga förhållanden i Grankulla.

GrIFK Fotbolls verksamhetsledare Johanna Tiinus betonar betydelsen av den lokala samhörigheten i projektet:

– Det är fint hur olika klubbar hitta en gemensam melodi och tre olika grenar kan arbeta tillsammans och stödja varandra. Gemenskapen är en viktig resurs! Även bland tränarna, säger Johanna med ett leende.

Ansvariga ledare under sommarens
multisportläger från vänster: Daniel Stevens
(GrIFK Fotboll), Tiina Lundberg (GGF), Jannica Almén (Grani Tennis).

Ett annat viktigt tema som föreningarna lagt märke till är mångsidighet. Fotboll, tennis och gymnastik är vitt skilda grenar och fungerar därför som ett bra paket tillsammans. Ibland sparkar man bollen, efter en stund slår man bollen över ett nät och sedan utvecklar man koordinationen genom att hänga och kränga på redskapsbanor.

– Barn klättrar inte mer i träd eller springer ute i timmar som tidigare och man har märkt att deras grundrörelseförmåga därför försvagats de senaste decennierna. Det här utsätter dem som äldre för till exempel belastningsskador, säger Tiina Lundberg, ordförande för GGF och grenansvarig för klubbens redskapsgymnastik som hobby.

I alla föreningar är man oroad över forskningsresultaten som ger vid handen att bara en tredjedel av barn och unga rör på sig tillräckligt med tanke på hälsan. Betydelsen av fysisk aktivitet för barnets utveckling, tillväxt och välmående är stor. När barn och ungdomar rör på sig orkar de bättre både i skolan och på fritiden konstaterar också Finlands olympiska kommitté.

I Grani Tennis har man satsat på motion för barn redan i decennier bl.a. genom eftermiddagsklubbar. Multisportlägren upplevs som en viktig samarbetsform:

– Man lär sig även annat än rörelse när man rör på sig, sociala färdigheter, att tolka de egna känslorna, och hur man lär sig, för att inte tala om glädjen som rörelse ger, säger Grani Tennis verksamhetsledare Kirsi Lassooy.

Specialtema på multisportlägret i år är att hitta glädjen i att röra på sig och uppmuntra varandra till rörelse! Sommaren 2022 ordnas två läger, ett i juni och det andra i början av augusti. Multisportlägren är för barn på 6–12 år. Inga förhandskunskaper behövs utan alla oavsett grenbakgrund är välkomna.

Lägren ordnas 20–22.6.2022 och 3–5.8.2022. Man kan anmäla sig till lägren på arrangörsklubbarnas webbsidor.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *