| KAUPUNKI - STADEN

Hyvinvointityö Kauniaisissa

Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. Hyvinvointityö kunnassa on poliittinen valinta, jossa se on sidottu osaksi kunnan strategiaa niin talouden, toiminnan kuin asenteidenkin osalta.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimi siirtyy hyvinvointialueelle. Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö jää jatkossa kuntien vastuulle. Sinänsä tilanne ei ratkaisevasti muutu, sillä hyvinvointityötä on tehty kunnassa tähänkin asti. Uutena asiana tulee olemaan tavoitteellisempi ote hyvinvoinnin edistämiseen sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Tätä varten myös Kauniaisiin palkataan elokuun alusta hyvinvointikoordinaattori johtamaan tätä työtä. Samalla myös Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan nimi muuttuu Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnaksi vuoden 2023 alusta.

Hyvinvointityö on muutakin kuin liikuntaa

Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä varhaiskasvatukseen, koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Valiokuntatasolla esimerkiksi osallistava budjetointi tai ennakkovaikutusten arvioinnin tekeminen ovat osaltaan myös rakenteellista hyvinvointityötä.

Hyvinvointityö tarvitsee kunnassakin kumppaneita

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunnat tukevat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia. Ensi vuoden alusta kunnilla on velvoite tiivistää yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Sivistystoimen satsaus hyvinvointityöhön

Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa keskitytään tällä hetkellä erityisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä elämäntaitojen kehittämiseen. Ne ovat taitoja, joilla kehitetään itsetuntemusta, resilienssiä vastoinkäymisistä selviämiseen, ihmissuhdetaitoja, läsnäolotaitoja sekä tunnetaitoja. Varhaiskasvatuksessa kaupungin oma henkilöstö on luonut varhaiskasvatukseen soveltuvaa materiaalia näiden taitojen opettamiseksi lapsille sekä henkilöstölle.

Syksyllä alkaa vuoden mittainen Positiivisen psykologian ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen koulutus Kauniaisten varhaiskasvatuksen sekä opetuksen henkilöstölle. Kauniainen rahoittaa koulutuksen. Koulutus järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Samalla kaupunki valmistelee hyvinvointioppiaineen opetussuunnitelmaa alakouluihin tämän työn tueksi.

14 toimenpidettä – kiusaamisen vastainen työ Kauniaisissa

Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta on noussut tarve tarttua tehokkaammin kiusaamisen ehkäisemiseen sekä siihen puuttumiseen. Erityisesti yläkouluiässä kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä lisääntyvät. Myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat Kauniaisissa huomattavasti useammin kiusaamista kuin heteronuoret.

14 toimenpidettä –toimintamalli perustuu psykologi Vesa Nevalaisen luomaan Helsingin KV013-malliin. Siihen valikoidut keinot nojaavat tutkittuun tietoon siitä, mitä keinoja käyttämällä kiusaamiseen on tehokkainta puuttua ja kuinka sitä voidaan ehkäistä. Keskiössä ovat ennaltaehkäiseminen mm. tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettamalla, kiusaamistilanteiden ratkominen ulkopuolisin voimin sekä somekiusaamiseen saatava viranomaistuki. Myös vanhemmuuden tukeminen on noussut tärkeäksi osaksi kiusaamisen ehkäisyssä. Mallia esitellään tarkemmin syyskuun numerossa.

Granimalli osana hyvinvointityötä

Viime vuonna käynnistetty Harrastamisen Suomen malli on päässyt vauhtiin ja toiminta jatkuu myös ensi vuonna. Kauniainen on saanut tulevalle lukuvuodelle 60 000 euroa valtionavustusta peruskouluikäisten maksuttomien harrastusten järjestämiseksi koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on kehittää mallia kokemuksen myötä entistä parempaan suuntaan ja vakiinnuttaa sen paikka kunnan toimintaan kuuluvana. Harrastustarjonta perustuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin, mikä on myös valtionavustuksen saamisen edellytys. Lisätietoja Granimallista löytyy kaupungin kotisivuilta: https://www.kauniainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/granimalli/ . Ilmoittautumiset kerhoihin avataan elokuussa 2022 ja kerhot käynnistyvät syyskuussa viikolla 36.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *