| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kolumnen: Nyfiket mot det nya

Social- och hälsovårdsreformen som snart förverkligas är en av de mest betydande förvaltningsreformerna i Finlands historia.

Fem statsministrar med sina regeringar försökte hitta lösningar för att trygga social och hälsovårdens jämlikhet, tillgång, bättre kvalitet och verkningsfullhet. Under Sanna Marins period, år 2021, kom man äntligen till ett beslut. År 2023 har det gått 20 år sedan Grankulla stads omorganisering. Då grundades två nya sektorer: social- och hälsovårdssektorn samt samhällstekniska sektorn. Jag har därmed haft möjligheten att under hela processen följa med på nära håll och vara med i beredningen. Nu är det ett bra läge att kolla i backspegeln.

Under Paras-projektet diskuterade vi en samkommunsmodell med Esbo. Ett intentionsavtal om att utveckla social- och hälsovården ingicks 2010 av staten, Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo och Kyrkslätt. År 2014 godkändes valfrihet slagen. I projektet Nyland 2019 gjordes ett gediget beredningsarbete och 2021 började man förbereda välfärdsområdena.

Vi har samarbetat länge med Esbo, men samarbetet mellan alla städer i huvudstadsregionen har varit tätt i synnerhet från och med 2010. Vi har utvecklat gemensamma tjänster och förenhetligat våra verksamhetssätt. Vi har tillsammans sökt lösningar i forskningsresultaten och praktiken för problem i just huvudstadsområdet. Apottiprojektet som räckte i tio år förverkligades i alla huvudstadsregionens kommuner frånsett Esbo och HUS.

Grankulla anslöt sig till att utveckla ledningen och praxisen av främjandet av välmående och hälsa i Stakes (THL) TEJO-projekt, som började 2004. Hos oss hade social- och välfärdssektorn ansvar för projektet och representanter för alla andra sektorer deltog entusiastiskt – vi höll ju på att skapa något nytt! Vårt gemensamma ansvar för att främja stadsbornas hälsa och välmåga konkretiserades för oss alla i projektet.

Den första välmåenderapporten blev klar 2005, staden uppfyllde de krävda kriterierna för Nätverket en frisk kommun 2007 och fick priset Årets friska kommun 2009. Det långsiktiga arbete som gjorts hittills utgör en god grund nu när den centrala tyngdpunkten för välfärdsområdenas och kommunernas samarbete är att främja hälsa och välmåga.

I och med social- och hälsovårdsreformen har blickarna de senaste åren mer och mer riktats från huvudstadsregionen till Västra Nyland. Det är en stor och också vemodig förändring. Men vi har redan nu en ledning i välfärdsområdet som har förbundit sig vid de gemensamma målsättningarna och ett stort sammansvetsat gäng som har ett gemensamt motto: ”För att västnylänningarna ska må bra”.

Ur Grankullabornas synvinkel är det viktigt att bekant personal fortsätter jobba på dagens verksamhetsställen. Under de kommande åren riktas uppmärksamheten på enheternas produktivitet och funktion. Vi har förutsett det här och har redan utvecklat verksamheten i enlighet med Framtidens social- och hälsocentral samt utvecklingsprojektet för tjänster för äldre. Kulturprojekten har hela tiden framskridit vid sidan av dessa och vi vill vara föregångare även i framtiden.

I Grankulla har gemenskap, delaktighet och vilja att påverka alltid varit resurser hos stadsborna. Vi ska hålla fast vid det i framtiden också!

Ett varmt tack för de gemensamma åren!

ULLA TIKKANEN

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *