| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Välfärdsområdena tar över vården vid årsskiftet

Västra Nylands välfärdsområde byggs upp från tio kommuners social- och hälsovårdstjänster. Det finns nästan en halv miljon människor och nio tusen arbetstagare i välfärdsområdet. Vid årsskiftet övergår även Grankullas social- och hälsovård till välfärdsområdet.

Grankullas ledande överläkare Pia Höglund (på bilden), är allt klart för de stora förändringarna vid årsskiftet?

– Beredning på bred front har pågått hela året och fortsätter alltjämt. Förändringen är stor och arbetet kommer att fortsätta i flera år. Mycket fortsätter som förut och det är ingen idé att förändra det som fungerar.

Hur märker Grankullaborna skillnaden när de besöker hälsocentralen i januari?

– Målet är att den som använder tjänsterna inte märker någon skillnad. Samma yrkesutbildade personer jobbar på hälsocentralen och det blir inga förändringar i vården. Ur personalens synvinkel förändras mycket och det finns mycket nytt att lära sig, vilket tidvis kan leda till långsammare service. Vi strävar efter att betjäna stadsborna på Grankulla hälsocentral på samma sätt som tidigare.

Enligt välfärdsområdet kan det i årsskiftet förekomma tillfälliga förseningar och störningar i vissa tjänster och välfärdsområdet påpekar att det därför behövs tålamod av alla i en så här stor förändring. Vad för slags förseningar och störningar kan det handla om i Grankulla?

– Enligt våra beräkningar kan det förekomma köer i telefontjänsterna och därför hoppas vi att de som använder tjänsten Maisa.fi i första hand kontaktar hälsovårdstjänsterna via Maisa. Då hinner vi i telefon betjäna dem som har svårigheter med elektroniska tjänster eller som inte alls använder elektroniska tjänster.

Vad har varit den största utmaningen i Grankulla i höst när man har planerat förändringen?

– Det har krävts speciellt mycket flexibilitet av personalen och vår lilla organisation i synnerhet i höst när förberedelserna hela tiden bara ökat. Samtidigt som vi skött stadsbornas tjänster har vi aktivt varit med om att förbereda det nya välfärdsområdet och dess tjänster.

Vad tycker du är det bästa med förändringen?

– Trots att mycket varit bra i Grankulla har vi på grund att vår organisation är liten inte i alla lägen kunnat garantera tjänsternas tillgänglighet och kontinuitet. Jag tror att det här förbättras i framtiden. Att centralisera kompetensen för vissa specialtjänsters del kan också innebära att kvaliteten säkerställs och via större konkurrensutsättningar blir det ekonomiskt mer lönsamt.

Vad bekymrar mest?

– Årsskiftet innebär många förändringar för personalen. Just nu fokuserar personalen vid sidan av arbetet på förändringsutbildning och det återstår bara tjugo dagar till årsskiftet. Vi har exceptionella coronaår och utvecklingsprojekt såsom ibruktagandet av Apotti bakom oss. Det har behövts arbete, samarbete och flexibilitet av oss alla. Personalen har inför de här utmaningarna visat enastående förändringsförmåga och vilja att utveckla det egna arbetet och verksamheten. Jag tror att det hjälper även i denna förändring.

Hälsocentralen i Grankulla får ofta beröm för bra service. Kan man garantera att servicenivån är densamma i framtiden?

– Kundorientering och verksamhetsutveckling har varit viktiga principer i förändringar. Teammodellen i den öppna hälsovården, utvecklingen av vårdmodellerna för patienter med risk för förtidig död och omfattande ibruktagande av elektroniska tjänster har å sin sida bevisat vår förmåga att förbinda oss vid de nationella målsättningarna för framtidens social- och hälsovårdscenter. Jag tror att vi har klara underlag för att fortsätta utvecklingsarbetet i välfärdsområdet i rätt riktning och att vi även i framtiden kan fortsätta vårt goda arbete.

Hur har vårdpersonalen i Grankulla förhållit sig till förändringen, att arbetsgivaren blir en annan? Har personalen hållits ordentligt informerad om den kommande förändringen under höstens lopp?

– Vi har regelbundet ordnat personalinformation och tagit upp helheten annars också i olika möten och forum. Det nya välfärdsområdet har också längs med året skickat infobrev till personalen i alla kommuner och på fredagarna har vi haft populära infoträffar. Man har upplevt det som viktigt att personalen öppet får uttrycka oro och att man preventivt söker lösningar för den.

Vad blir din roll i framtiden? Förändras arbetets innehåll och titel, det vill säga kommer Grankulla att ha en ledande överläkare även efter årsskiftet?

– På välfärdsområdets hälsocentraler kommer det sannolikt att finnas en biträdande överläkare eller överläkare som samarbetar nära med den regionala ledande överläkaren.

ÖVERSÄTTNING: PATRICA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *