| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Nomineringen inför riksdagsvalet fortsätter: Flera kandidater klara i Grankulla

Minna Aitola (SDP), Henrik Dettmann (SFP, obunden), Pauli Tuohioja (KD), Binga Tupamäki (Saml) och Fredrik Waselius (SFP) ställer upp riksdagsvalet från Grankulla. Fler kandidater kan ännu vara på kommande för kandidatlistorna ska lämnas in först den 21 februari.

Av de ovannämnda kandidaterna är alla utom Dettmann aktiva lokalpolitiker och stadsfullmäktigeledamöter.

Det här är första gången på länge som en sittande riksdagsledamot inte är med i valet. Riksdagsledamoten Veronica Rehn-Kivi (SFP) meddelade i oktober att hon inte längre ställer upp i riksdagsvalet i vår, utan väljer att satsa på sina förtroendeuppdrag i staden och välfärdsområdet. Rehn-Kivi är stadsstyrelseordförande i Grankulla och medlem av områdesstyrelsen och fullmäktige i Västra Nylands välfärdsområde.

För SFP i Grankulla är riksdagsvalet denna gång därmed annorlunda än för fyra år sedan. Nu har partiet två kandidater från Grankulla på listan i Nyland, Henrik Dettmann som ställer upp som obunden inom SFP och Fredrik Waselius.

– Vi har två bra kandidater från Grankulla. Målet var två kandidater och det målet har vi nått. SFP:s kandidater representerar hela Nyland och Grankulla och Mellannyland är ett viktigt område, säger Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande för SFP i Grankulla.

Samlingspartiet i Grankulla har en kandidat på partiets lista i Nyland, Binga Tupamäki, som också ställde upp i valet för fyra år sedan. Samlingspartiets ordförande i staden, Tapani Ala-Reinikka, säger att Samlingspartiet i Nyland höll två extra möten i augusti och oktober då 34 kandidater nominerades.

– I Nyland är det möjligt att nominera 37 kandidater. Efter dessa möten har listan kompletterats med två namn och en plats finns fortfarande kvar. Allmänt har det funnits flera kandidater än platser så Samlingspartiet har inte haft svårt att hitta goda kandidater i Nyland, säger han.

Av de övriga partierna som är representerade i fullmäktige ställer Socialdemokraterna upp Minna Aitola, som sitter sin första period i fullmäktige. Kristdemokraternas kandidat är Pauli Tuohioja. De Gröna och Sannfinländarna, som också är representerade i stadsfullmäktige, har hittills inga egna kandidater i Grankulla i riksdagsvalet. Av partierna som inte sitter i fullmäktige har till exempel Centern ingen kandidat denna gång.

Viktiga frågor enligt partierna

Och vilka anser då de partiaktiva i Grankulla vara de viktigaste frågorna inför valet. Här några svar som vi fick då vi frågade de partier som varit de mest aktiva inom politiken i staden under de senaste åren: Vi lever enligt SFP:s Anna Lena Karlsson-Finne i en värld med många och snabba förändringar, vilket gör att ingen vet vad som är aktuellt just då valet förs.

– Utrikes- och säkerhetspolitik har blivit viktigt för oss alla, säger hon.

För SFP är det enligt henne viktigt med en ansvarstagande och hållbar ekonomi.

– Vi behöver försvara välfärden och jobba för framtidstro och ett tryggt och miljövänligt Finland. Frågor kring sysselsättning, arbetskraft och arbetsliv hör nära ihop med ekonomi och välmående. Den svenska skolan, småbarnspedagogiken och utbildningen är viktig för att utveckla ett tvåspråkigt samhälle och möjlighet till service på båda språken, säger hon.

Samlingspartiets Tapani Ala-Reinikka säger att den kommande valperiodens mest centrala fråga är att sanera den offentliga ekonomin och skapa tillväxt.

– Endast på så sätt kan vi garantera vårt lands säkerhet och framtid. Därför lovar vi att minska skuldsättningen och höja finländarnas levnadsstandard. Vår politik gör det möjligt att klara vardagen samtidigt som det finns utrymme för drömmar. Skuldbördan på flera miljarder får inte lämnas till framtida generationer att betala. Det är dags att vända Finland i rätt riktning, säger han.

Lulu Waselius, som är De grönas ordförande i Grankulla, betonar bland annat stöd till barnfamiljerna.

– För att klara dagens och framtidens utmaningar behövs betydande klimat- och miljöåtgärder. Barn och unga måste stödjas och barnfamiljer måste lyftas ur fattigdom. Fixa de grundläggande sakerna i grundskolan och satsa på hela utbildningssystemet så att Finland har vägkost att klara sig på 2030-talet, säger hon.

Pasi Niskanen, ordförande inom Sannfinländarna i Grankulla, betonar en balansering av statens ekonomi utan skattehöjningar, dock så att nedskärningarna inte drabbar den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken, studiestöden, säkerheten eller social- och hälsovården.

SDP:s Minna Aitola säger att den viktigaste frågan i valet är hur vi ska klara oss ur kriserna på ett hållbart sätt.

Vid riksdagsvalet för fyra år sedan ställde nio kandidater från Grankulla upp i valet. Flera kandidater kan ställa upp i riksdagsvalet även denna gång. De som nämns ovan är de som vi kände till då artikeln skrevs. Kandidatansökan ska lämnas in till valkretsnämnden senast tisdagen den 21 februari 2023 före kl. 16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *