| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Buss istället för tåg under fyra söndagar i mars-april

Under söndagarna i mars ersätts tågen med bussar i Grankulla. Arbetet med säkerhetsanordningar på järnvägen orsakar undantag i tågtrafiken mellan Alberga och Köklax under fyra söndagar i mars–april.

– I Grankulla är det linje 211 som gäller och hållplatserna finns på Tunnelvägen, uppger stadens informatör Markus Jahnsson.

Ersättningsbuss 211E går från Alberga till Köklax och ersättningsbuss 211U från Alberga till Kyrkslätt via alla mellanliggande stationer. Bussarna stannar alltså vid Tunnelvägen.

Ändringarna hänför sig till projektet Esbo stadsbana, vars beredningsarbete inleddes i början av året. Ändringarna påverkar förutom lokaltågstrafiken även fjärrtågstrafiken mellan Helsingfors och Kyrkslätt.

– Vi förbereder byggarbetet i det stora banprojektet genom att uppdatera säkerhetsanordningarna på förhand. På så sätt möjliggör vi en mer intensiv byggnadstidtabell. Eftersom säkerhetsanordningssystemet inte kan hållas igång medan uppdateringarna pågår, måste tågtrafiken avbrytas fyra söndagar. Förberedande arbeten görs alltså nu och avsikten är att de egentliga byggarbetena ska inledas i slutet av 2023, berättar projektchef Tommi Rosenvall vid Trafikledsverket.

Fyra söndagar (5.3, 12.3, 19.3 och 2.4) På banavsnittet mellan Alberga och Köklax sker ett trafikavbrott mellan klockan 4 på söndag morgon och klockan 4 på måndag morgon. Arbetena medför inga ändringar i lördagarnas tidtabeller för fjärr- eller lokaltågstrafiken. På de aktuella söndagarna ersätts fjärrtågen med bussar mellan Helsingfors och Kyrkslätt.

Tidtabellerna och de ersättande bussarna finns på HSL.fi och i HSL-appen samt i resesökningen på VR.fi och i appen VR Matkalla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *