| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Fem med i valet från Grankulla – Så här svarar de på våra frågor

Vad säger kandidaterna från Grankulla? Kaunis Grani sände frågor kring aktuella ämnen till kandidaterna i riksdagsvalet. Förhandsröstningen inleds den 22.3 och den egentliga valdagen är den 2.4. Sammanlagt fem kandidater från Grankulla ställer upp i valet: SFP:s Henrik Dettmann (obunden) och Fredrik Waselius, Samlingspartiets Binga Tupamäki, SDP:s Minna Aitola och Kristdemokraternas Pauli Tuohioja.

 1. Vilken är den viktigaste valfrågan för dig? Välj en fråga.
 2. Hur tror du att du kan driva Grankullas sak i riksdagen?
 3. Hur kommer du att hålla kontakt med Grankullaborna under de kommande fyra åren om du blir vald?
 4. Riksdagsledamöter från olika orter försöker ofta driva frågor som gynnar den egna hemorten, t.ex. fixa väganslag som ofta nämns i offentligheten. Finns det någon speciell “Grankulla-fråga” som kan och bör drivas på riksnivå?
 5. Vilket är ditt budskap till dem som kämpar med höga räntor och elräkningar, dvs. hur ska man hjälpa dem?
 6. Klimatet debatteras livligt. Vad tycker du att att du själv och Grankullaborna borde göra för klimatet?
 7. Kommer du att ordna en valvaka i hemstaden på valkvällen eller var följer du resultaträkningen?

Minna Aitola, SDP

 1. De demografiska förändringarna kommer att vara betydande under kommande årtionden och vi måste svara på det. Exempel på detta är t.ex. åldrande, utslagning av unga, försörjningskvoten, underlättandet av arbetsrelaterad invandring, regionala skillnader och att reagera på dessa.
 2. Genom att måna om hela områdets trygghet, livskraft och prognostiseringskompetens så att också Grankulla fortsätter vara tryggt och trivsamt under svåra tider. Genom att flagga för en levande tvåspråkighet. Genom att nu efter social- och hälsovårdsreformen fokusera på och utveckla det välfärdsarbete som kvarstår i kommunerna.
 3. Jag fortsätter vara närvarande här och i kommunalpolitiken. Man kan prata med mig till exempel under en promenad vid Gallträsk, jag tar inte illa upp! Jag är också alltid kontaktbar via telefon, sociala medier och e-post. Jag informerar också aktivt på sociala medier och på mina webbsidor om de politiska frågor jag är med och fattar beslut om.
 4. Man bör utveckla främjandet av hälsa och välfärd som återstår i kommunerna nu efter social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt bör man ta i beaktande Grankullas behov, regionala demografi och välfärdsvärdet i den lokala kulturen. Vi har många slag av lokalt samarbete vilket ökar invånarnas välmåga. Jag hoppas att det här tas i beaktande i statsandelarna, det vill säga i hälso- och välfärdsindexet.
 5. Kriser är tyvärr på ett eller annat sätt tunga för alla. Jag understöder tillfälliga stöd för dem som verkligen kämpar för en rimlig levnadsstandard. Vi andra klarar oss nog.
 6. De planetomfattande gränserna flexar inte enligt kriserna. Vi måste agera för att bibehålla naturens mångfald och satsa på att hålla oss vid 1,5 graders uppvärmning. Vi går redan på 1,1 grader. Vi kan alla göra gröna val i vardagen: återanvända, låta bakgårdarna växa lite vilt så pollinerarna och fjärilarna trivs och gynna kretsloppssamhället.
 7. Jag är säkert hemma med familjen och vännerna och äter god mat.

Henrik Dettmann, SFP (obunden)/ RKP (sitoutumaton)

 1. Barns och ungas vardag och välmående. Utgångsläget borde vara kvalitativa hobbyer idrottsmöjligheter under skoldagen. Föräldrar ska inte behöva köra sina små barn till hobbyer varje kväll.
 2. Det är en lite rolig fråga, för i riksdagen ska vi först och främst föra hela Finlands sak! Det viktigaste är utbildningen, som Grankulla är exceptionellt bra på. Vi måste värna om den.
 3. Kanske vi kunde stämma träff på Lähellä Deli med jämna mellanrum? Som ansvarig chef på Finska Basketbollförbundet har min vana varit att svara på alla lämpliga frågor som ställts till mig och stå till mina medarbetares förfogande varje gång jag har blivit tillfrågad och det finns tid i min kalender.
 4. Stadsbanan är en stor fråga. Att placera den i en tunnel skulle skona den lokala naturen. Det kan låta som en galen och dyr idé, men det är värt att undersöka. I slutändan är det en långtidsinvestering som kommer att gynna oss i hundra år.
 5. Om vi tar hand om ekonomin hålls åtminstone statens räntor i skick. Det ger oss möjligheten att direkt stöda de som behöver stöd. Vi har redan gjort tillräckligt många ”allt för alla” -lösningar. Sådana är både dyra och ineffektiva.
 6. Många av oss har det mer än bra. Vi som har det bättre ställt bör bära mer ansvar än de som kämpar med grundläggande vardagsbehov. Solkraft och bergvärme skulle kunna användas ännu mer i hemmen här i Grani.
 7. Oj! Jag är såpass nybörjare i politiska kretsar att jag inte ens har tänkt på det. På något sätt måste jag se till att mitt eget team får en tackfest. Det har förtjänat det med sitt enastående jobb.

Pauli Tuohioja, KD

 1. Att sanera Finlands statsekonomi. Skuldsättningen är alldeles för hög och problem har alltid lösts med mer låntagning. Det är inte hållbart.
 2. Med sakligt och gott samarbete med alla parter.
 3. Genom att vara där folk samlas. Å andra sidan genom att vara lättillgänglig via olika kommunikationsmedel.
 4. Att försvara ekonomiskt starka kommuners självständighet i alla diskussioner där kommunstrukturerna dryftas på statlig nivå.
 5. Stöd av olika slag är en akut lösning men kan inte vara en permanent utväg. På lång sikt sänker en sund ekonomisk struktur och en ökning av självförsörjande energiproduktion en del av kostnaderna.
 6. Det finns mycket klimathysteri i diskussionerna. Vi gör naturligtvis allt som förbättrar klimatförhållandena men i balans med den nationella och globala utvecklingen. 
 7. Följer med från soffan därhemma.

Binga Tupamäki, Kok./Saml.

 1. Valets viktigaste fråga är att balansera ekonomin. Den ekonomiska tillväxten har lamslagits och varken investeringar eller förmögenhet samlas i Finland. För att bevara vår levnadsstandard har regeringen skuldsatt Finland okontrollerat. Vi tvingas skära ner den offentliga sektorns tjänster och förnya arbetsmarknaden.
 2. Jag vill att även små kommuner i fortsättningen självständigt kan besluta om sina frågor. Staten ska inte ålägga kommunerna mer lagstadgade uppgifter eftersom kommunerna redan nu håller på att drunkna i dem. Kommuner som klarar sig bra såsom Grankulla ska inte heller tvångsfusioneras med grannkommunerna.
 3. Jag sitter också i Grankulla stadsfullmäktige så hemmakommunens frågor står mig alltid nära. Jag kommer alltid att aktivt hålla kontakten genom att exempelvis ordna diskussioner och besöka olika evenemang här. Vi ses i Grani!
 4. Det har varit en dålig deal att överföra social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet. Västra Nylands välfärdsområde har en budget som går på minus och stora ekonomiska problem. Det här innebär att vår vårdcentral kan blir bortsanerad och det här bör vi förhindra. Välfärdsområdena bör granskas på nytt.
 5. Tiderna är besvärliga på grund av exceptionella förhållanden. Man bör ändå tänka på att statens stöd för det mesta förvränger marknaden och höjer i värsta fall inflationen. Direkt ekonomiskt stöd hör bara till dem som annars skulle bli betalningsoförmögna. Den ekonomiska disciplinen håller!
 6. I klimatfrågan är Finlands andel – för att inte tala om Grankullas –liten. Klimatförändringen förhindras bäst genom kolneutrala energilösningar och utveckling av nya innovationer. Grankullaborna bör helt gå över från dagens fossila bränslen (ca 40 %) till kärnkraft.
 7. Jag deltar sannolikt i Samlingspartiets nationella valvaka i Helsingfors. Alla Samlingspartiets supportrar är välkomna dit!

Fredrik Waselius, SFP/RKP

 1. Barns och ungas välmående. Till detta hör också ansvarstagande och hållbar ekonomi och att sköta om miljön. Att ta hand om de unga är en investering vi inte har råd med att låta bli att göra. Vi måste garantera och förstärka välfärdsstatens fulla stöd för dem. 
 2. Huvudstadsregionens och Nylands gemensamma ärenden är också kraftigt i Grankullas intresse. Vi ska bl.a. se till att vi har kunnig arbetskraft och höja antalet studieplatser, vi ska se till att arbetskraftsinvandringen fungerar och vi ska höja statens finansieringsandel i trafikinfrastrukturen. 
 3. Jag satsar på att vara så lättillgänglig som möjligt via nätet och sociala medier. Dessutom strävar jag efter att ordna tillfällen då Grankullabor kan träffa mig. Detta främst som medlem av Grankulla stadsstyrelse men också som riksdagsledamot.
 4. De tidigare nämnda gemensamma metropolområdesärendena och statsandelsfinansieringen är viktiga saker för Grankulla. Incitamenten för att sköta de uppdrag städerna fortfarande sköter bra är också för små. I Grankulla sköter vi alla vägar själva så sånt påverkar jag på lokal nivå. 
 5. Om elpriset är fortsatt högt ska stödåtgärderna fortsätta. Inflationen har passerat sin kulmen och också i elprisets utveckling kan man se ljus i tunneln. 
 6. Jag tror att Finland som ett litet och snabbmanövrerat land kan vara föregångare i Europa när det gäller miljöfrågor. På samma sätt kan Grankulla vara ett föredöme inom Finland. 
 7. Jag kommer att delta i partiets valvaka. Men jag firar sedan invalet på hemmaplan! 
Binga Tupamäki (t.v), Minna Aitola, Fredrik Waselius och Henrik Dettmann är kandidater i riksdagsvalet. Den femte kandidaten Pauli Tuohioja hade förhinder och kunde inte vara med på gruppbilden. Vid
riksdagsvalet 2019 ställde nio kandidater från Grankulla upp i valet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *