| KAUPUNKI - STADEN

Skolcentrumförslaget remitterades till beredning

Samhällstekniska utskottet beslutade vid sitt möte på tisdagskvällen att remittera förslaget om att placera ett finskspråkigt skolcentrum på det nuvarande simhallsområdet till beredningen.

Utskottet önskar att en lösning för låg- och förskoleklasser planeras på simhallstomten, förutsatt att detta också är önskemålet från det finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik. Utskottet kommer att behandla ärendet på onsdag kväll.

Förslaget om skolcentrumet för både låg- och högstadiets klasser har väckt viss kritik i sociala medier. Kritikerna anser att nybygget bara bör vara avsett för lågstadiets klasser och förskolan.

Samhällstekniska utskottet vill också att ett principbeslut om en ny simhall på samma område ska fattas samtidigt.

Då det gäller fastigheterna vid Kasavuoriskolan förbereds ett beslut där byggnaderna skulle byggas om, vilket innebär att högstadiet skulle bli kvar vid Kasavuori.

Verksamheten vid medborgarinstitutet planeras att flyttas till andra byggnader i samband med förändringen. 

Läs mera: Förslag: Finskspråkigt skolcentrum till det nuvarande simhallsområdet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *